Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

10 tipů, jak zlepšit bezpečnost práce na staveništi

22. 6. 2021
Zpět

Bezpečnost práce na staveništi je jednou z nejčastěji přehlížených věcí během stavby. Na většině pracovišť jsou nehody pro pracovníka nepříjemné a pro HR představují zásadní problém a celou řadu starostí. Nehody na staveništích však mohou být často životu nebezpečné. Přečtěte si 10 našich tipů, které vám ukáží, jak zlepšit bezpečnost práce na staveništi.

Obsah článku:

Standardy BOZP na staveništi

Stavební práce patří mezi nejnebezpečnější profese a právě na stavbě vzniká nejvíce pracovních úrazů a nehod. Zaměstnavatel má povinnost snižovat bezpečnostní rizika, která by mohla ohrozit pracovníky, ale také zaměstnanci jsou povinni dodržovat celou řadu preventivních opatření. Přečtěte si těchto deset tipů, jak mohou stavební firmy snížit počet pracovních úrazů a podpořit bezpečnost staveniště.

1. Povědomí o rizicích

Předtím, než kterýkoliv pracovník, bez ohledu na svou roli nebo úroveň zkušeností, vstoupí na staveniště, musí si být plně vědom možných bezpečnostních rizik. Neznalí pracovníci jsou možná největším nebezpečím v jakémkoliv odvětví, protože jejich nevědomost způsobuje chyby, které ohrožují ostatní. Pochopení možných nebezpečí a udržení neustálého stavu bdělosti je možná nejlepší způsob, jak předcházet nehodám. Chcete-li si být vědomi těchto rizik a jak jim předcházet, přečtěte si článek 10 největších bezpečnostních rizik ve stavebnictví. Každá osoba, která vstoupí na staveniště, by si měla být vědoma rizik spojených s prací a toho, jak jim předcházet.

Povědomí o rizicích na staveništi

Úkolem stavbyvedoucích je zajistit, aby si každý pracovník byl vědom nebezpečí, která s prací na staveništi souvisí, a zároveň musí pracovníky před těmito nebezpečími chránit. Jakýkoliv manažer, který neřekne svému týmu o tom, jak se vyhnout zranění a jak zajistit bezpečnost, jako manažer selhává. Zajištění bezpečnosti dělníků a všech na staveništi by mělo být prioritou číslo jedna každého stavbyvedoucího. Pokud pracovníci nemají žádnou koncepci bezpečnosti staveniště, neměli by být na stavbu vůbec vpuštěni.

2. Školení BOZP

Každý nový stavební dělník musí před nástupem do pracovního poměru, tedy ještě před prvním vstupem na staveniště, projít bezpečnostním školením, které je zaměřeno nejen na obecná pravidla a povinnosti BOZP, ale zejména na konkrétní rizika vyskytující se na jeho pracovišti. Školení zaměstnanců v BOZP může provést oprávněná osoba formou prezenční výuky nebo lze využít elektronické školení (e-learning). Inspirujte se v článku „Připravte se na školení BOZP ve stavebnictví. Studijní materiály + ukázka testu.

Od zkušených pracovníků se očekává, že si osvěží své znalosti týkající se standardní bezpečnosti práce účastí na pravidelných školeních alespoň jednou ročně. Tato školení většinou zahrnují témata, jako je ochrana proti pádu, správné používání žebříků apod. Po absolvování takových školení by pracovníci měli vědět, jak předcházet pracovním úrazům a jaká bezpečnostní opatření mají udělat v případě nehody.

Mohlo by vás zajímat: Online školení BOZP ve stavebnictví

3. Komunikace týmu

K nehodám dochází pravděpodobněji, když si pracovníci nejsou jisti, co mohou očekávat. Přímá diskuse o cílech a denních aktivitách sníží jejich překvapení, která by mohla způsobit pracovní úraz, potažmo újmu na zdraví. Zodpovědná stavební firma vybaví své pracovníky zařízeními, jako jsou mobilní telefony, vysílačky nebo náhlavní soupravy, které umožňují rychlou a efektivní komunikaci mezi všemi členy týmu. Bez řádné komunikace mezi všemi na staveništi nebudou pracovníci vědět, co mohou očekávat. Jasná a stručná komunikace projekt nejen urychluje, ale také pomáhá informovat každou osobu o tom, co se právě děje nebo co se připravuje. Informování zaměstnanců a zajištění toho, aby každý vykonával svou práci, je správný způsob komunikace a ujištění, že rozumí bezpečnosti na staveništi.

4. Dokumentace BOZP

K zajištění bezpečnosti staveniště musíte zajistit, abyste měli řádnou dokumentaci všeho, co se bude na místě dělat. Existují právní předpisy, které musí většina stavebních společností splnit, aby mohly začít stavět, a je nezbytné, aby byly všechny řádné registrace a licence získány ještě před zahájením prací. Externí odavatelé, kteří budou pověřeni zvláště obtížnými úkoly, jako jsou bourací práce, by určitě měli poskytnout důkazy o své certifikaci s dostatečným předstihem. Tím se nejen předchází nehodám způsobeným nesprávným zaškolením, ale také se chrání stavební firma před právními kroky a veřejnou kontrolou. Jakákoliv bezpečnostní rizika, která se dostanou do médií, budou pro stavební firmu velmi nepříjemné.

Žádný stavební dělník nechce pracovat pro stavební firmu, která se nestará o bezpečnost svých lidí. BOZP na staveništi je priorita číslo jedna! Jakékoliv zprávy o tom, že se zaměstnanci při práci zranili kvůli nedostatečným bezpečnostním opatřením, mohou mít pro stavební firmu velmi negativní dopady. Provádění opatření k procvičování bezpečnostních metod staveniště předchází pádům a podobným zraněním. U pádů existuje řada faktorů, včetně selhání nebo nesprávného použití ochranných zařízení, nestabilních pracovních ploch a lidské chyby.

5. Plán BOZP

Součástí dokumentace musí být v některých případech také zpracování tzv. plánu BOZP. Tento dokument obsahuje informace o staveništi, požadavky na bezpečnost práce, ale také údaje o pracovních a technologických postupech. Povinnost zajistit plán BOZP má zadavatel stavby a to pouze v případě, že mu vzniká povinnost zajistit koordinátora BOZP nebo při zvýšeném ohrožení života nebo zdraví na stavbě.

6. Správné vybavení a OOPP

Chcete-li vytvořit co nejvíce bezpečné staveniště, musíte pracovníkům poskytnout odpovídající vybavení a pracovní prostor pro danou práci. Bez řádného vybavení a ochranných pomůcek bude vždy vznikat příležitost k pracovního úrazu. Stavební dělníci, kteří jsou vybaveny nesprávným vybavením, se s velkou pravděpodobností dříve či později dopustí fatální chyby. Nejen, že by každé zařízení na staveništi mělo být přizpůsobeno danému úkolu, ale stavební firma by měla také zajistit, aby všechny stroje a materiál byly udržovány v dobrém stavu. Zásadní je také správný výběr a používání ochranných prostředků (OOPP). Více se dočtete v článku Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) na staveništi.

7. Dohled a kontrola

V ideálním případě dělníci na stavbě rozumí důsledkům nedostatečných bezpečnostních opatření a jednají ve prospěch celého stavebního projektu, ale jak se říká, nikdo není dokonalý. Každá stavba si proto žádá silného manažera, ​​který je ochotný a schopný prosazovat bezpečnostní standardy bez výjimek. Takový manažer musí celý den sledovat všechny zaměstnance a v případě pochyb okamžitě zasáhnout a připomenout bezpečnostní postupy.

8. Koordinace BOZP

Dalším důležitým bezpečnostním prvkem na staveništi je koordinátor BOZP. Ten vzájemně koordinuje jednotlivé účastníky stavby z hlediska bezpečnosti, vyhledává rizika, informuje o dopadech cizích rizik a zajišťuje minimalizaci rizik pro všechny zúčastněné osoby včetně veřejnosti, která se může pohybovat v okolí stavby. Pamatujte si, že koordinátor BOZP není to samé jako OZO (osoba odborně způsobilá v prevenci rizik) a jeho role nesmí být nahrazena rolí bezpečnostního technika.

9. Inovace technologií a postupů

Zavádění inovativních technologií a pracovních postupů pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti je též zásadním klíčem k bezpečnému provozu na staveništi. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby systematicky minimalizovaly riziko nemocí i pracovních úrazů. Pomáhají zaměstnavatelům lépe identifikovat a řídit konkrétní typy rizik na pracovišti. Podporujte proto vytváření nových pracovních postupů, které zvyšují BOZP. Inspirujte se v článku 5 inteligentních technologií, které zvyšují bezpečnost práce dělníků na stavbách.

10. Transparentnost

Nejhorší věcí, kterou může stavební firma udělat pro svou pověst, je pokus o utajení. Skrytí nehod před tiskem a veřejností nejen snižuje názor na danou firmu, ale také negativně ovlivňuje celé odvětví stavebnictví. Lidé v konečném důsledku chápou, že k nehodám dochází, a dokud se dodavatelé budou snažit podporovat bezpečné prostředí pro své pracovníky, jakékoliv nehody, ke kterým dojde, pouze přispějí k rostoucí potřebě rozšířit a zmodernizovat bezpečnostní postupy. Transparentnost spolu s dalšími výše uvedenými tipy v tomto článku pomáhají stavebnictví jako celku stát se bezpečnějším průmyslovým odvětvím, ve kterém bude možné pracovat.

10 tipů, jak zlepšit bezpečnost práce na staveništi
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference