Novinky Zpět

Připravte se na školení BOZP ve stavebnictví. Studijní materiály + ukázka testu

20. 10. 2017
Zpět

školení BOZP ve stavebnictví Podnikáte ve stavebnictví a vaši zaměstnanci se pohybují na stavbách? A víte, že z hlediska bezpečnosti práce máte povinnost sobě i svým zaměstnancům zajistit školení o bezpečnosti práce? Pokud se na něj právě chystáte a máte obavy, že nezvládnete závěrečný test, můžete se na něj dopředu připravit. Přečtěte si, co vás v našem kurzu pravděpodobně čeká, ale také mějte na paměti, že naše školení je určeno pro zaměstnance, kteří se sice na stavbách pohybují, ale fyzicky nevykonávají žádnou manuální (rizikovou) práci.

Povinnost školení BOZP

Zákonnou povinností každého zaměstnavatele je zajistit všem svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech týkajících se bezpečnosti práce. Hovoří o tom § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Ve stejném odstavci se také píše, že školení má doplnit odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce zaměstnance, které se týkají jeho pracovního výkonu a vztahují se k rizikům, se kterými může přijít do styku. Z toho vyplývá, že pokud pracujete ve stavebnictví, obecné školení BOZP musí být doplněno o rizikové faktory, které se zde vyskytují. V našem portfoliu e-learningových kurzů pro tuto příležitost máme speciální školení BOZP ve stavebnictví.

Mohlo by vás zajímat: Lhůty a termíny školení BOZP a PO. Jak často je musíte provádět?

Koncept našeho online školení

Naše e-learningové školení, které je součástí komplexního >BOZP systému, je koncipováno tak, aby bylo pro uživatele jasné, jednoduché, ale přitom atraktivní, zábavné a zároveň dostatečně edukativní. Kurz zaměstnance připraví na závěrečný test, na jehož základě pak dostane certifikát podle platných právních předpisů.

„Školení v BOZP-SYSTEMu 100% odpovídá platné legislativě a má prověrku od soudních znalců ze Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví.“

Studijní materiály. Co vás čeká?

Důležité: Provedeme vás nejčastějšími otázkami, se kterými se můžete v kurzu BOZP pro stavebnictví setkat, ale mějte prosím na paměti, že v tomto článku není uvedeno vše, co musíte znát vůči prostředí, ve kterém pracujete.

1. Předpisy a normy o BOZP

Měli byste znát základní právní předpisy, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mezi ně patří níže uvedené:

Další požadavky na BOZP ve stavebnictví ale mohou být uvedeny také v plánu BOZP, interních technologických nebo pracovních postupech, návodech k obsluze nebo dokonce v normách ČSN (například lešení, žebříky a jiné stavební náčiní).

Studijní materiály: Seznam zákonů, vyhlášek a vládních nařízení o BOZP

2. Uspořádání staveniště

Uspořádání staveniště je jedna z dalších informativních částí kurzu. Měli byste vědět, že za jeho uspořádání odpovídá zhotovitel, kterému bylo předáno. O předání a převzetí by měl být sepsán protokol.

V souladu s plánem BOZP a přílohou č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen ji zabezpečit proti vstupu nepovolaným osobám.

Mohlo by vás zajímat: Zásady organizace výstavby ve Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

3. Rizika ve stavebnictví

Asi nejdůležitější částí školení BOZP na staveništi jsou rizika. Měli byste je dobře znát, abyste si je uvědomovali a vyvarovali se jim, jak to jen jde. Mezi nejčastější bezpečnostní rizika ve stavebnictví patří:

Studijní materiály: Největší rizika ve stavebnictví

Nezapomeňte také, že všechny dotčené zhotovitele musí koordinátor BOZP informovat o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na stavbě během postupu prací.

Mohlo by vás zajímat: Jak udržet bezpečnost dětí kolem staveniště a snížit riziko jejich proniknutí na stavbu

4. Osobní ochranné pracovní prostředky

Znalost OOPP jsou neoddiskutovatelnou součástí školení bezpečnosti práce ve stavebnictví. Jsou totiž jedním z nejdůležitějších ochranných prvků při práci na stavbě a každý dělník by o nich měl něco vědět, zejména:

Studijní materiály: OOPP - poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti

5. Bezpečnostní značky

Pokud pracujete na stavbě, znalost bezpečnostních značek je pro udržení BOZP zásadní. Na staveništi se setkáte s těmito značkami:

Zákazové značky
Zákazové značky
Mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým zákazovým pruhem.

Výstražné značky
Výstražné značky
Mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí a černým okrajem.

Příkazové značky
Příkazové značky
Mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí.

Informativní značky
Informativní značky
Slouží pro označení únikových cest, nouzových východů, míst první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci, jsou obdélníkového nebo čtvercového tvaru s bílým piktogramem na zeleném pozadí.

Co očekávat v závěrečném testu?

Závěrečný test znalostí BOZP na staveništi se generuje náhodně, takže není pokaždé stejný. To jen, abyste nebyli překvapeni, že tam zrovna níže uvedený test nebyl. Pokud test neuděláte, bude vám přidělen jiný náhodně vybraný.

„Že neznáte naše e-learningové školení? Tak si ho zkuste, je to zdarma!“

Připravte se na školení BOZP ve stavebnictví. Studijní materiály + ukázka testu
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference