Novinky Zpět

Víte, kdy máte povinnost povolat koordinátora BOZP?

28. 7. 2015
Zpět

Přítomnost koordinátora BOZP na staveništi vyžaduje v některých případech zákon. Přečtěte si, které případy to jsou, čím se vlastně koordinátor na stavbě zabývá a jak může pomoci při realizaci vaší stavby.

Kdo je koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je člověk odborně způsobilý v prevenci rizik, který absolvoval zkoušky odborné znalosti a vlastní osvědčení koordinátora BOZP. Koordinátor musí znát problematiku bezpečnosti práce na stavbách a má při výstavbě za úkol hlídat a koordinovat jednotlivé činnosti zhotovitelů a z nich vyplývající rizika.

Nejprve definuje pravidla a zásady bezpečnosti práce, která jsou závazná pro všechny osoby na stavbě, a následně pak hledá možná rizika a snaží se o jejich odstraňování. Za tímto účelem vede a pravidelně aktualizuje plán BOZP.

Nezapomeňte, že od 1. 5. 2016 došlo v České republice k legislativním změnám, které se týkají koordinátorů BOZP, ale i OZO. Přečtěte si následující články, které všechny kýžené novinky detailně popisují:

Kdy musíte povolat koordinátora BOZP

O povinnosti mít na stavbě koordinátora BOZP se podrobně píše § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V zákoně je mimo jiné stanoveno, že je jeho přítomnost nutná na všech stavbách, na kterých se podílí více než 1 zhotovitel, přičemž na stavbě dochází k překročení stanovených limitů pracovních hodin i náročnosti stavby. Koordinátora BOZP je nutné povolat v takovém případě už při přípravě stavby, tzn. ihned od převzetí staveniště zhotovitelem.

Abychom to zjednodušili, pokud plánujete náročnější stavbu, než je rodinný domek s jedním patrem, a počítáte přitom s více zhotoviteli (tedy například jedni řemeslníci budou stavět základy, pak povoláte jiné, k tomu se přidají zedníci, klempíři atd.), budete služby koordinátora BOZP potřebovat. Pokud byste tak neučinili, riskujete pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Co dělá koordinátor BOZP v průběhu stavby

Koordinátor dohlíží na bezpečnost práce během celé stavby. Od předání stavby zhotoviteli až po kolaudaci. Setkáte se s ním ale i ve fázi přípravné, zejména pokud se jedná o složitější stavby.

V rámci přípravné fáze připravuje koordinátor plán BOZP. Tento dokument má jak textovou, tak i grafickou část a neustále se v průběhu výstavby doplňuje o další informace. Koordinátor BOZP v něm stanovuje závazná pravidla BOZP, plánuje odstraňování zjištěných rizik BOZP atp. Kromě toho v době přípravy nachystá i právní předpisy o pracovněprávních rizicích, posoudí stav zajištění bezpečnosti práce a obvykle pomůže stavebníkovi s ohlášením stavby na oblastní inspektorát práce.

V rámci realizační fáze, když je proces stavby v plném proudu, dozoruje koordinátor na stavbě, sleduje, jak jsou dodržována pravidla a zásady bezpečnosti práce, upozorňuje na možná rizika, pomáhá s vytvářením harmonogramu stavby, organizuje kontrolní dny a obecně se snaží o eliminaci rizik a dodržování patřičných nařízení v rámci BOZP a PO.

V rámci závěrečné fáze, která přichází spolu s ukončením stavby, poskytuje koordinátor také své služby. Někdy funguje i po úplném skončení stavby, například v souvislosti s jejím provozem nebo pomáhá s přípravou dokumentace BOZP a PO pro provoz uvnitř objektu.

Koordinátor BOZP se nejčastěji najímá

Pokud jste zjistili, že ke své stavbě budete potřebovat koordinátora BOZP, máte v zásadě dvě možnosti. Můžete absolvovat třídenní školení se závěrečnou zkouškou, při které získáte status koordinátora BOZP, nebo práci přenecháte zkušenému profesionálovi ze společnosti na to specializované. Jen si v prvním případě dejte pozor na to, že stavbyvedoucí a koordinátor BOZP nemůže být jedna a tatáž osoba.

U nás v CRDR máme s koordinací staveb mnohaleté zkušenosti. Dohlíželi jsme na výstavbu více jak 300 malých i velkých staveb a rádi se budeme podílet i na vašem projektu.

Jak je to s četností návštěv koordinátora na stavbě?

Každý koordinátor by měl být natolik odborník a profesionál, aby sám dokázal zvolit nejvhodnější četnost kontrolních dnů a návštěv na stavbě. Pokud bude četnost vysoká, bude logicky vysoká i jeho nabídková cena a s velkou pravděpodobností si investor (stavebník) najme někoho jiného. Pokud naopak koordinátor zvolí četnost nízkou, nejen že nebude odvádět kvalitní práci během výstavby, ale dost možná bude mít i problém u inspekce práce, která nemá pro nízkou návštěvnost pochopení. Je to logické. Pokud na stavbu nejezdíte, nemůžete nic koordinovat. Stavba má kolikrát tak rychlé tempo, že se „pomalejší“ koordinátor BOZP nestačí divit.

Jaká je cena za koordinátora BOZP?

Cena, za kterou se dá koordinátor BOZP zajistit je vždy velmi závislá na rozsahu a podmínkách stavby. Nelze říci, že čím větší stavba, tím vyšší cena. Obecně jsou náklady na koordinaci závislé na četnosti návštěv koordinátora, složitosti stavby, rozsahu stavby a na rizicích spojené s výstavbou. Každá stavba je individuální a stejně tak individuální musí být výpočet ceny koordinace na každé stavbě. Abyste si mohli ale udělat obrázek o cenách orientačních, podívejte se na náš ceník koordinátora BOZP.

Nejste si jisti, jestli koordinátora skutečně potřebujete?

Pokud si stále nejste 100 % jisti, jestli koordinátora u své stavby potřebujete nebo ne, neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi vše prokonzultujeme, poradíme vám, jak k celé problematice bezpečnosti práce na stavbě přistupovat a na co si dát pozor.

Z praxe víme, jaké jsou nejčastější problémy, v čem se často chybuje a jak nejefektivněji vše vyřešit.

Práce koordinátora BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference