Novinky Zpět

Zadavatelé stavby a koordinátoři BOZP pod drobnohledem úřadů. Co nejčastěji SÚIP a OIP kontrolují?

28. 2. 2018
Zpět

Staveniště se stále řadí mezi nejvíce riziková pracoviště vůbec. Důkazem toho jsou statistiky úrazovosti, které ukazují, že například v roce 2015 se na stavbě zranilo necelých 3000 pracovníků, přičemž smrtelných úrazů bylo 33, což představuje asi 25 % všech smrtelných pracovních úrazů v tomto roce v Česku. Na stavbě se setkáváme s celou řadou velmi nebezpečných činností, z nichž nejnebezpečnější je práce ve výšce, přesouvání předmětů, uklouznutí, zakopnutí a pád. K těmto rizikům na staveništi ale přispívají i další faktory, jako je jsou například zkušenosti a profesní kvalita zhotovitelů stavby. Z toho plyne, že velmi důležitou roli ve snižování rizik na staveništi hrají také samotní zadavatelé a koordinátoři BOZP. Ani jim se kontroly nevyhnou. Co konkrétně OIP kontroluje?

Upozorňujeme, že níže uvedené informace vycházejí z kontrolních šetření OIP, SÚIP a naší dlouholeté praxe a zkušeností. To však neznamená, že by úřady nic jiného nekontrolovaly. Mohou ve skutečnosti kontrolovat i jiné povinnosti týkající se zadavatelů staveb a koordinátorů BOZP, a to dle charakteru a velikosti stavby, případně na oznámení.

Plnění základních požadavků BOZP

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Oblastní inspektoráty práce (OIP) jsou si moc dobře vědomy rizikových faktorů, které se při práci na staveništi vyskytují, a tak věnují této problematice zvýšenou pozornost a kontrolují hlavně základní požadavky na bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a postupy, které jsou ukotveny zejména v Zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Úřady kontrolují například:

Podle prohlášení z konce roku 2017, které dala Ing. Iva Pirkovská z Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, se zlepšil stav dodržování zákonných povinností zejména v oblasti zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi, v nominaci koordinátora BOZP a v předávání nezbytných informací, které jsou potřebné pro výkon jeho činnosti.

Oznámení o zahájení stavebních prací

U zadavatelů staveb je celkem častým prohřeškem fakt, že neplní povinnost doručit ve stanovené lhůtě „Oznámení o zahájení stavebních prací“ do rukou OIP. Lhůta doručení je dle zákonných požadavků nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Nařizuje to fragment #f3063818 zákona č. 309/2006 Sb.

Dalším prohřeškem, který je také často kontrolován, je nevyvěšení „Oznámení o zahájení stavebních prací“ na viditelné místo u vstupu na staveniště nebo chyba či nevyplnění některého z povinných údajů tohoto dokumentu. Náležitosti oznámení o zahájení prací nejsou přitom žádnou vědou. Jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zápisy z kontrolních dnů

Výsledky kontrolních šetření SÚIP naznačují, že koordinátoři BOZP zpracovávají zápisy z kontrolních dnů s rozdílnou kvalitou. Podle úřadu jsou zápisy velmi často neúplné nebo zcela chybí, což je samozřejmě špatně. Velmi často v zápisu z kontrolního dne chybí informace o tom, zda vůbec, případně jakým způsobem, došlo na staveništi k odstranění zjištěných závad týkající se bezpečnosti práce. Když už jsou informace uvedeny, tak nepřesně nebo částečně. Koordinátoři BOZP by se tak měli více soustředit na kvalitu zpracování zápisu.

Zadavatelé stavby a koordinátoři BOZP pod drobnohledem úřadů. Co nejčastěji SÚIP a OIP kontrolují?
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference