Novinky Zpět

10 častých otázek týkajících se koordinátora BOZP a bezpečnosti práce na staveništi

11. 9. 2018
Zpět

Připravili jsme pro vás odpovědi na 10 nejčastějších otázek roku 2018 týkající se koordinátorů BOZP a bezpečnosti práce na staveništi, které nám pokládáte. Pokud byste měli jiný dotaz, který zde nenajdete, můžete využít tuto bezplatnou poradnu BOZP.

Nejčastěji se ptáte:

1. Kdy není potřeba koordinátor BOZP na stavbě?
2. Kdo může a nesmí být koordinátorem BOZP?
3. Jak se stát koordinátorem BOZP?
4. Kdo je oprávněn zpracovávat plán BOZP?
5. Kdo zpracovává plán BOZP, když není nutné mít koordinátora BOZP?
6. Může být koordinátor BOZP zároveň technickým dozorem investora stavby?
7. Může koordinátor BOZP zpracovat registr rizik na stavbě?
8. Je možné, aby koordinátor uděloval pokuty?
9. Kdo je povinen zajistit staveniště z hlediska bezpečnosti?
10. Co nejčastěji kontrolují úřady u koordinátorů a zadavatelů stavby z hlediska BOZP?

1. Kdy není potřeba koordinátor BOZP na stavbě?

Koordinátora BOZP nebudete potřebovat v případě, že:

Tip: Podívejte se na přehlednou tabulku podmínek nominace koordinátora BOZP.

2. Kdo může a nesmí být koordinátorem BOZP?

Koordinátorem BOZP na staveništi může být pouze odborně způsobilá osoba (OZO), která plní zákonné požadavky k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Musí se prokázat platným certifikátem, který dostal na základě úspěšného složení zkoušky. Tuto zkoušku musí absolvovat každých 5 let, proto by certifikát neměl být staršího data.

Koordinátorem BOZP nesmí být:

3. Jak se stát koordinátorem BOZP?

Koordinátora BOZP nemůže dělat úplně každý. Pokud se chcete stát koordinátorem BOZP na staveništi, musíte k tomu mít potřebné vzdělání a odbornou praxi. Podle zákonných požadavků musíte mít:

nebo

4. Kdo je oprávněn zpracovávat plán BOZP?

Plán BOZP je oprávněn zpracovávat pouze koordinátor BOZP na staveništi.

Tip: Od 2016 může plán BOZP na staveništi zpracovávat pouze koordinátor BOZP

5. Kdo zpracovává plán BOZP, když není nutné mít koordinátora BOZP?

Pokud dojde na situaci, kdy není nutné nominovat koordinátora BOZP na staveništi, na kterém ale jsou prováděny níže uvedené rizikové práce:

… musí být plán BOZP zpracován, a to pouze osobou odborně způsobilou k činnostem koordinátora BOZP.

6. Může být koordinátor BOZP zároveň technickým dozorem investora stavby?

Zákon říká, že koordinátorem BOZP na staveništi nesmí být zhotovitel stavby, jeho zaměstnanec nebo fyzická osoba, které odborně vede realizaci stavby. V žádném zákoně však není uvedeno, že by koordinátorem nemohl být technický dozor stavby přidělený investorem. Z toho plyne, že technický dozor stavby může být zároveň i koordinátorem BOZP. Vzhledem k tomu, že jsou obě tyto profese zcela odlišné, je na zváženou, zda takový člověk bude svou práci vykonávat v dostatečné kvalitě.

7. Může koordinátor BOZP zpracovat registr rizik na stavbě?

Ne. Povinnost zpracovat registr rizik má zhotovitel, případně zhotovitelé stavby. Registr musí následně předat koordinátorovi, který na jeho základě zpracuje opatření k zajištění bezpečné a zdravotně nezávadné práce. Zajištění bezpečnosti je zároveň jednou z hlavních povinností koordinátora.

8. Je možné, aby koordinátor uděloval pokuty?

Ze zákona nemá koordinátor BOZP na staveništi žádné pravomoce k tomu, aby uděloval pokuty nebo sankce. Jedinou možností mohou být smluvní pokuty, které se ale neopírají o zákonnou pravomoc. Vždy záleží na tom, jak je daná problematika ošetřena ve smlouvě. Problém může nastat v případě, kdy udělí koordinátor smluvní pokutu, která nebude zaplacena. Vymáhání pokuty se může totiž zkomplikovat, protože bude obtížné dokázat její oprávněnost. Stejně tak bude pravděpodobně velmi složité pokutu ze strany koordinátora vymáhat. To může rozhodnout až soud.

9. Kdo je povinen zajistit staveniště z hlediska bezpečnosti?

Zajistit staveniště z hlediska bezpečnosti je povinností zadavatele stavby. Ten musí zajistit zejména:

Tip: Zákonné požadavky na zajištění staveniště z hlediska BOZP

10. Co nejčastěji kontrolují úřady u koordinátorů a zadavatelů stavby z hlediska BOZP?

Kontroly se týkají celé řady povinností. Nejčastěji se však kontrolní úřady, tedy SÚIP a OIP, zaměřují na:

10 častých otázek týkajících se koordinátora BOZP a bezpečnosti práce na staveništi
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference