Novinky

V této rubrice pravidelně publikujeme aktuality, články, rady a změny v legislativě v oblasti BOZP a PO.

Rozsudek účastníků nehody pádu mostu ve Vilémově z pohledu koordinace BOZP

Rozsudek účastníků nehody pádu mostu ve Vilémově z pohledu koordinace BOZP

6. 5. 2016

V březnu tohoto roku dokončil Státní úřad inspekce práce šetření nehody při stavbě silničního mostu ve Vilémově, stojícího na silnici číslo II/345 u Havlíčkova Brodu. K nehodě došlo 4. září 2014 v odpoledních hodinách, kdy při rozebírání starého mostního oblouku pravděpodobně souběžně probíhalo i těžení náspu mostu, což mělo negativní vliv na statiku celé stavby a tím podpořilo její zřízení. Při nehodě zemřeli celkem 4 lidé a několik dalších bylo zraněno. Nehodu krom policie vyšetřují také dozorové orgány Státního úřadu inspekce práce, který letos v březnu vydal výsledek svého šetření.

BOZP na stavbách z pohledu zhotovitele – zamyšlení nad Kvartální analýzou českého stavebnictví Q4/2015

BOZP na stavbách z pohledu zhotovitele – zamyšlení nad Kvartální analýzou českého stavebnictví Q4/2015

5. 3. 2016

Bezpečnost práce a stavebnictví je stále aktuální téma, a to nejen z důvodů smutného primátu segmentu stavebnictví na špici žebříčku pracovních úrazů. Málokteré odvětví musí totiž řešit tolik různých aspektů bezpečnosti práce a různé úlohy osob pohybujících se na pracovišti (v tomto případě zejména na staveništi) jako právě stavebnictví. Před časem jsme vám přinesli zhodnocení BOZP ve stavebnictví z pozice Inspektorátu bezpečnosti práce, tentokrát bychom se ovšem rádi podívali také na názor přímo stavebních firem, které se k problematice BOZP vyjádřily ve zprávě nazvané „Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2015“.

Úkoly a povinnosti zadavatele, zhotovitele a koordinátora BOZP na stavbě

Úkoly a povinnosti zadavatele, zhotovitele a koordinátora BOZP na stavbě

3. 3. 2016

Víte, jaké má kdo dispozice, úkoly a povinnosti v pracovních činnostech prováděných na stavbě? Jaké úkoly spadají na zadavatele stavby, jaké na jejího zhotovitele, a o jaké úkoly se stará koordinátor BOZP? Připravili jsme pro vás článek, ve kterém je vše jednoduše a jasně popsáno.

Zásady bezpečnosti práce na staveništi pro zaměstnavatele i zaměstnance

Zásady bezpečnosti práce na staveništi pro zaměstnavatele i zaměstnance

1. 3. 2016

Data z našich interních průzkumů, které si průběžně provádíme již od samého začátku existence naší firmy, ukazují, že ne všichni účastníci stavby mají dobrou neznalost základních zásad bezpečnosti práce na staveništi. Nejen, že tyto zásady neznají zaměstnanci, ale bohužel v mnoha případech ani sami zaměstnavatelé. Proto vznikl tento článek, ve které uvádíme zcela základní a pro všechny stavaře nutné zásady bezpečnosti práce.

Rizika na stavbách a koordinátor bezpečnosti práce

Rizika na stavbách a koordinátor bezpečnosti práce

30. 11. 2015

Každá větší stavba, která probíhá, má v rámci BOZP různě rozdělené kompetence podle úlohy jednotlivých dodavatelů. Při rozsáhlejší stavební činnosti sice existuje povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce, nicméně ani on není výlučnou osobu dozorující na bezpečnost práce. Na stavbě jsou totiž jednotlivé kompetence a povinnosti z hlediska ochrany bezpečnosti a zdraví při práci rozděleny mezi zhotovitele stavby, jednotlivé dodavatele i koordinátora BOZP. V rámci řízení rizik na stavbách je proto důležité přesně vědět, komu náleží jaké povinnosti a kdo má být o čem informován, aby se předešlo jednak zraněním pracovníků na stavbě a případným pokutám ze strany inspektorátu bezpečnosti práce. Pojďme se tedy na tyto kompetence tedy stručně podívat v následujícím článku.

Kdy začíná a končí činnost koordinátora BOZP na staveništi? Jaké má povinnosti, co může a nemůže?

Kdy začíná a končí činnost koordinátora BOZP na staveništi? Jaké má povinnosti, co může a nemůže?

29. 11. 2015

Často se setkáváme s tím, že zadavatelé stavby, jejichž povinností je nominovat koordinátora BOZP, mají chaos v tom, kdy začíná a končí jeho činnost. Často ale také neví, do jakých věcí koordinátor nesmí zasahovat. Pravdou je, že v těchto věcech nejsou zákony příliš konkrétní a přesné. To se ale má změnit. Připravuje se novela zákona, která bude některé věci týkající se koordinace BOZP upravovat. Více v článku.

Bezpečnost při lešenářských pracích a dočasných stavebních konstrukcí

Bezpečnost při lešenářských pracích a dočasných stavebních konstrukcí

6. 11. 2015

Stavba lešení je složitý proces, který se musí řídit přísnými pravidly. Lešení musí být postaveno tak, aby bylo pro pracovníky maximálně bezpečné. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších pravidel a zásad, které je třeba dodržet při stavbě lešení a podíváme se i na hlavní zásady, které musí splňovat konstrukce zábradlí.

Technický dozor stavby

Proč nemůže být koordinátor BOZP zároveň technickým dozorem stavby

20. 10. 2015

Velmi často se mezi objednateli staveb stává, že se ve snaze ušetřit lidské zdroje pokoušejí spojit funkci koordinátora BOZP a technický dozor stavby. Tento postup však jednoznačně nelze doporučit i přesto, že zákon tuto možnost připouští, resp. nezakazuje, nicméně je takové řešení krajně nevhodné a v kritickém případě může reálně ohrozit, jak kvalitu stavby, tak i situaci bezpečnosti práce na celé stavbě. Tyto dvě funkce by zkrátka měly zůstat oddělené, jelikož jejich sbíhání v zásadě nikomu nepomůže.

Povinnosti dodavatele stavby v rámci BOZP

Plán BOZP, koordinátor a osoba odborně způsobilá na staveništi aneb jak se vyznat v povinnostech dodavatele stavby

20. 10. 2015

Je bohužel smutnou skutečností, že je to právě stavba a stavební činnost, která dlouhodobě vede ve statistikách pracovních úrazů a nehodovosti, a právě proto existuje v souvislosti s jakoukoliv stavbou množství nařízení a opatření, které mají za cíl pokud možno zamezit rizikovým situacím během realizace stavby. Nezřídka se stává, že si během kontrol ze strany orgánů dozorujících bezpečnost práce na staveništi, zadavatelé i dodavatelé staveb poněkud pletou různé povinnosti a vlastně pořádně nevědí, kdy nominovat koordinátora BOZP, kdy si přivézt svého interního technika BOZP, neboli osobu odborně způsobilou v BOZP a kdy předložit ke kontrole zpracovaný plán BOZP. Pojďme si tyto tři nejčastěji zaměňované pojmy krátce osvětlit a pokusit se jasně vymezit, kde tyto složky problematiky BOZP působí.

Povinnosti BOZP při provádění stavebních prací

Jaké povinnosti v oblasti BOZP má zhotovitel staveb při provádění vlastních stavebních prací?

29. 9. 2015

Zhotovitel staveb má při provádění stavebních prací celou řadu povinností z oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Základem je vedení úplné a podrobné evidence zaměstnanců i dalších lidí, kteří se nacházejí na staveništi, ale také zajištění takových podmínek, jež zamezují či alespoň snižují možnost výskytu nejrůznějších rizik.

Sestavení plánu BOZP

Nebojte se plánu BOZP na stavbě, aneb víte, kdy je jeho sestavení Vaší povinností?

8. 9. 2015

Stavíte větší rodinný dům, administrativní budovu, sklady nebo Vám zkrátka stavba svépomocí se známými trvá déle než 500 pracovních dnů na jednu osobu? Pak je Vaší povinností krom jiného nechat si zpracovat i plán bezpečnosti práce na staveništi, zkráceně plán BOZP. Pojďte se spolu s námi podívat na to, jakým způsobem si ověříte, že se na Vás tato povinnost vztahuje a jak nejjednodušeji případně plán BOZP nechat zpracovat a co je jeho obsahem.

Odborně způsobilá osoba na staveništi

Jaký je rozdíl mezi koordinátorem BOZP a odborně způsobilou osobou

25. 8. 2015

V rámci pracovní činnosti je potřeba zajistit zaměstnancům na pracovišti bezpečnost. O bezpečnost a ochranu zdraví při práci se stará osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP („OZO BOZP“), lidově tedy „bezpečák“ čili „bezpečnostní technik“. Tento pojem je však stále zaměňován s pojmem koordinátor BOZP. Pojďme se proto podívat, jaký je skutečný význam pojmu bezpečnostní technik a pojmu koordinátor BOZP.

Práce koordinátora BOZP

Víte, kdy máte povinnost povolat koordinátora BOZP?

28. 7. 2015

Přítomnost koordinátora BOZP na staveništi vyžaduje v některých případech zákon. Přečtěte si, které případy to jsou, čím se vlastně koordinátor na stavbě zabývá a jak může pomoci i vaší stavbě.

Plán koordinace BOZP

Zpracování plánu BOZP bez starostí a rychle!

26. 6. 2015

Zpracovat plán BOZP je složitý proces, který může realizaci projektu i výrazně zkomplikovat. Je klíčovým dokumentem, který musí být součástí projektové dokumentace a který je nutné zpracovat ještě před předáním stavby zhotoviteli. Při tvorbě plánu BOZP je třeba zhodnotit všechna možná rizika stavby tak, aby bylo zajištěno bezpečí všech lidí, kteří se budou na stavbě podílet, což není jednoduché.

Kdo je to koordinátor BOZP?

Kdo je dnešní koordinátor BOZP?

20. 4. 2015

Už jen jeden krok do průšvihu
Když se tak dívám na dnešní situaci na stavebním trhu, musím smutně a hořce poznamenat, že jak byl termín „Koordinátor BOZP“ velmi úspěšně zaveden, tak i velmi rychle a neúspěšně skončil. Teda alespoň ten původní - slušný - koordinátor BOZP. V roce 2007, kdy se v Čechách poprvé objevili zmínky o tom, že na vybraných stavbách musí být povinně koordinátor bezpečnosti práce, většina vůbec lidí netušila, kdo to je, co je jeho úlohou a jaký má stavbě význam

Novela zákona koordinace BOZP na stavbě

Ministerstvo práce a sociálních věcí si posvítí na šetřivé stavbaře

13. 11. 2014

V roce 2013 zemřelo na pracovištích v České republice celkem 108 lidí v důsledku pracovního úrazu. 85% těchto úrazů bylo s následkem smrti a staly se právě na stavbě. Podle vlády je to zapříčiněno tím, že stavební firmy šetří, a to hlavně na BOZP. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje na základě své důvodné zprávy novelu, ve které chce zpřísnit podmínky tykající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Pojďme se podívat na to, na čem české stavební firmy šetří nejvíce, jak je na tom Česká republika s bezpečností práce, a o jaké konkrétní změny novely se vlastně bude jednat.

Koordinace bezpečnosti práce na stavbě

Na stavbách jde o zdraví. I kvůli škrtům.

29. 5. 2014

Na českých stavbách ročně umírají zhruba dvě desítky dělníků, další více než dva tisíce jich utrpí úraz. Podle kritiků za tím stojí i liknavý přístup k zajištění bezpečnosti práce. Firmy - ve snaze nabídnout v soutěži o zakázku co nejnižší cenu, často šetří na ochranných prvcích. Jedno z posledních neštěstí se odehrálo před třemi týdny v pražských Modřanech. Muže pracujícího ve výkopu zavalila zemina a on se pod ní udusil. „Přivolaný lékař mohl už jen konstatovat smrt. Vyšetřování události, tedy toho, kdo pochybil, nadále pokračuje. Čekáme na posudky,“ vysvětlila mluvčí pražských policistů Hana Jeřábková.

Naši nejvýznamnější klienti

PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference