Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Jak získat práci koordinátora BOZP na staveništi a zvládnout tříměsíční zkušební lhůtu

7. 8. 2020
Zpět

Chystáte se, nebo jste už získali novou práci jako koordinátor či koordinátorka BOZP na staveništi? Tak to se určitě těšíte na novou kapitolu ve své kariéře. Ale určitě jste také trochu nervózní, protože váš nový zaměstnavatel očekává, že mu ukážete, zda jste pro tuto pozici tou správnou volbou.

První tři zkušební měsíce jsou pro vás jako uchazeče, ale i zaměstnavatele, zcela klíčové, a tak nenechte nic náhodě a buďte dobře připraveni. Je to pro vás obrovská příležitost! První tři měsíce jsou zároveň osvědčeným základem, abyste ukázali vaše dovednosti jako vedoucí bezpečnosti práce na staveništi. Zde je několik doporučení, jak vyhrát výběrové řízení a obstát v tříměsíční zkušební lhůtě na této nelehké pracovní pozici. Pojďme na to!

Obsah článku:

Uchazeč o koordinátora BOZP u pohovoru

Než se ponoříte do svého pracovního snu, pojďme si říct něco o tom, jaké jsou základní požadavky zaměstnavatelů na pozici koordinátora BOZP na staveništi.

Položte si dvě základní otázky:

I přesto, že splňujete všechny kvalifikační požadavky na OZO a koordinátora BOZP na staveništi, existují i další kritéria, která rozhodují o tom, zda se stanete vhodným kandidátem na tuto pozici či nikoliv. Váha rozhodování není jen o vašich dlouholetých zkušenostech, ale také o vašich znalostech platných předpisů a osvědčených postupů v odvětví stavebnictví.

Být koordinátorem desítek či stovek lidí, kteří pracují v jednom z nejvíce rizikovém odvětví, je velká výzva, zodpovědnost, ale také ohodnocení. To vše vyžaduje perfektní znalost oboru a související legislativy, soustředěnost, komunikativnost a několik dalších dovedností, o kterých je tento článek.

Mohlo by vás zajímat: Jak se stát koordinátorem BOZP na staveništi. Kvalifikace, školení, testy a zkoušky

Reference jsou divoká karta

Máte-li reference z předchozího zaměstnání, které souvisí nebo jsou vázané na bezpečnost práce, požární ochranu či stavebnictví obecně, může to být vaše divoká karta. Zahrňte tyto informace do životopisu. Hodně bodů můžete získat tím, že budete mít písemné či osobní doporučení od předchozího zaměstnavatele. S předchozím svolením můžete nabídnout i možnost jeho telefonického kontaktování.

Certifikace a dodatečné kurzy jsou plus

U nových zájemců o práci koordinátora BOZP, kteří nemají mnoho zkušeností, se zohledňuje jejich technická znalost všech platných předpisů. Často se upřednostňuje certifikace nebo dodatečný kurz se zaměřením na stavebnictví, bezpečnost práce nebo požární ochranu.

V životopise nebo při pohovoru uveďte všechny příklady znalostí svých bezpečnostních standardů, zkušeností v terénu a měkkých dovedností.

Měkké dovednosti často rozhodnou

Každý odborník na bezpečnost se bude intenzivně zabývat jednou věcí, a to je práce s lidmi! Z tohoto důvodu musí být koordinátora BOZP schopen během pohovoru předvést, jak umí jednat a jaký má vztah k ostatním lidem.

Pozice koordinátora BOZP na staveništi je vhodná pro toho, kdo je nadšený z bezpečnosti a chce se učit, ale také pro toho, kdo je dobrý posluchač. Takoví uchazeč většinou při pohovoru vyniká. Každá firma ale většinou vede velmi individuální proces výběru, proto věnujte pozornost spíše pracovním požadavkům a zjistěte co nejvíce o cílech společnosti a její kultuře bezpečnosti.

Vyhráli jste výběrko? Zkušební doba začíná

Jako čerstvý bezpečnostní koordinátor či koordinátorka jste prošli docela dlouhou cestou. Vydržte, protože zdaleka nejste na konci. Ambice se učit je klíčovou součástí toho, že jste profesionálem v oblasti bezpečnosti na jakékoliv úrovni. První tři měsíce v roli manažera bezpečnosti na stavbě bude vyžadovat velkou dřinu a mnoho učení. Buďte na to připraveni!

Poznejte firmu a získejte z toho maximum

Váš nový zaměstnavatel by vás měl ještě před zahájením práce proškolit. Vaším úkolem bude se zorientovat. Během toho byste se měli dozvědět vše o zásadách bezpečnosti práce, firemní politice, vzdělávacích programech apod. Měli byste být seznámeni s administrativními prostory, ale i novými kolegy. Dobrý zaměstnavatel vám představí i firemní web. Může to pro vás být příležitost posoudit firmu a její mezery. Využijte čas poznávání a zaznamenávejte si nedostatky, o kterých si myslíte, že by mohly být ku prospěchu. Tyto informace se vám budou ještě hodit.

Budujte dobré vztahy s kolegy i klienty

Jakmile budete představeni všem kolegům a kolegyním, začněte budovat dobré vztahy. Dobrá a úspěšná firma si na dobrých vztazích a vzájemné úctě k ostatním potrpí.

Vztahy mezi zaměstnanci, ale i s klienty, jsou pro dobrý chod firmy klíčové. Navažte přátelský vztah. Nebojte se zajít na oběd, kafe nebo pivo. Komunikace a aktivity mimo pracoviště stmelují.

Pochopte obchodní a bezpečnostní cíle

Každý nový koordinátor BOZP by měl pochopit, že bezpečnost je klíčovým obchodním kritériem. Společnost poskytující služby BOZP, která nedodržuje bezpečnost práce, nemůže fungovat dobře. A proč je to tak důležité? Musíte pochopit soulad společnosti s kulturními potřebami. To, co většina nových zaměstnanců v oblasti bezpečnosti přehlíží, jsou cíle podnikání a ziskovosti.

Pokud váš zaměstnavatel nedosáhne zisku, podnik zkrachuje a s ním i vy! Pokud sám nedodržuje bezpečnost, pravděpodobně dojde k nějakému incidentu, který může vážně ohrozit chod firmy. Zisk a bezpečnost jsou vzájemně propojené a nezbytné pro udržitelnost podnikání.

1. měsíc naslouchejte

Jedním z vašich nejdůležitějších úkolů v prvním měsíci zkušební doby není papírování nebo prezentování, ale poslouchání. K tomu, abyste svou práci mohli vykonávat opravdu efektivně, je nutné mít uši nastražené. Jakmile ztratíte pozornost, vaši kolegové si toho dříve či později všimnou.

Objeví-li se na vás nějaká stížnost, řešte to včas a vždy vhodným způsobem, bez emocí. Pokud tak neučiníte, ztratíte důvěru. Ztráta sebevědomí však neublíží vaší schopnosti efektivně vykonávat práci. Přímo to ovlivňuje dokonce i bezpečnost.

Tip: Vezměte své chyby vážně. Nikdo není dokonalý. Jistě, lidé občas vybuchnou nebo se dokonce pohádají. Vy ale buďte na úrovni a zachovejte si chladnou hlavu. Bez ohledu na to, kde je pravda, je právě na vás, abyste problém vyřešili.

2. měsíc se soustřeďte na komunikaci

Vaše komunikační dovednosti pravděpodobně rozhodly o vítězství ve výběrovém řízení na pozici koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. A teď je budete sakra potřebovat. Jedním z vašich úkolů bude totiž komunikace s lidmi, kteří jsou reálně na stavbě a vykonávají stavební práce. Často se jedná cizince a sezónní pracovníky.

Obzvláště během druhého měsíce v nové práci budete muset vytvořit vztah s okolím, zjistit limity svých dosavadních zkušeností, začít sledovat bezpečnostní rizika na stavbách a podávat výstupní zprávy. Všechny tyto úkoly vyžadují perfektní písemnou a ústní komunikaci.

Buďte originální a sami sebou

Jako nováček jste neznámá entita. Vaši kolegové si už předem představili, kdo jste a co budete dělat. Chcete-li být úspěšní, buďte sami sebou. Jinými slovy, buďte skuteční v terénu, kanceláři i se svými klienty. Pokud to tak neuděláte, s velkou pravděpodobností vás nebudou vaši kolegové brát vážně. Být sám sebou neznamená, že vás okamžitě budou mít všichni rádi. Tím, že jste skuteční, odstraňujete překážku mezi vámi a úspěchem ve vaší nové roli.

Tipy pro komunikaci dobrého koordinátora BOZP

Kromě toho, že budete sami sebou, existuje několik způsobů, jak zajistit vynikající komunikaci. Tyto schopnosti vám budou dobře sloužit ve vašem osobním i profesním životě. Během prvních tří měsíců v práci je rozvíjejte co nejvíce.

3. měsíc to rozjeďte naplno

Třetí měsíc na nové pozici koordinátora BOZP již řešíte své nové pracovní povinnosti naplno. Proměňte svá slova v činy. Neříkejte jen, že vám záleží na bezpečnosti, ukážte to svému okolí. Přečtěte si několik našich doporučení, jak si ve své nové práci osvojit vedoucí postavení v oblasti bezpečnosti.

Dejte přednost dlouhodobé strategii

Protože jsou první tři měsíce nekonečné, je lákavé dát svým nadřízeným řadu rychlých výher. Teorie rychlých výher říká, že pokud dokážete rychle dosáhnout výsledku, vzbudíte sebevědomí a zajistíte si svou setrvačnou sílu ve společnosti. I když strategie rychlého vítězství může dobře fungovat v IT nebo marketingu, v oblasti bezpečnosti práce tomu tak není. Špatná rychlá výhra pro vás může znamenat konec. Pokud například vyrazíte do terénu za účelem rychlého získání zpráv o bezpečnosti stavby, může to působit podezřele.

Místo toho zvolte raději dlouhodobou bezpečnostní strategií. Pokud je vaším cílem zlepšit bezpečnost pracovníků, najděte nejlepší způsoby, jak toho dosáhnout. Spolupracujte s ostatními kolegy na vývoji školení a zapojte se do kolektivu. Dalším způsobem, jak podpořit svou dlouhodobou strategii, je přispívat originálními myšlenkami a nápady.

Zaveďte politiku pozitivního posilování

Nesnažte se každému říkat, že dělá všechno špatně. Nezískáte tím nic dobrého. Zaveďte raději metodu pozitivního posilování. Je to velmi efektivní nástroj, který funguje na základě odměňování nebo pochvaly za dobré chování. Když lidský mozek dostane odměnu, podvědomě ho to podporuje - motivuje.

Vytvořte si proto politiku, která bude trvale podporovat a prosazovat odměnu za kvalitně odvedenou práci, např. dodržování předem stanovených bezpečnostních opatření, odhalení rizikových faktorů na stavbě nebo poskytnutí první pomoci. Nezapomeňte odměnit ty, kteří pravidelně propagují kulturu bezpečnosti práce. Maličkosti dělají velké věci.

Využijte online nástroje pro správu BOZP

Každý nový bezpečnostní technik rychle zjistí, že většina toho, co dělá v terénu, musí být perfektně zdokumentována. Dokumentace naprosto splňuje firemní politiku a požadavky na dodržování předpisů, ale může vám také dobře posloužit ve vaší nové roli - pokud máte ty správné nástroje

Kontrolní dny na staveništi
Dokumentujte své pravidelné kontrolní dny pomocí auditorské aplikace, kterou můžete použít kdekoliv v terénu. Podívejte se např. na REPORT-SYSTEM, který je určený právě pro koordinátory BOZP na staveništi. Umí perfektně zdokumentovat všechny informace týkající se BOZP na jednom místě: zápisy, plány BOZP, ohlášky, kontakty, fotografie a další související dokumenty a formuláře, včetně plánování termínů kontrolních dnů a propojení s docházkovým systémem.

Správa školení BOZP zaměstnanců
Další oblastí, u níž je klíčová dokumentace, je školení zaměstnanců. I když je běžné zaznamenávat vše do excelových tabulek, BOZP-SYSTEM tyto informace posouvá o krok dále a nabídne vám celou řadu výhod. Upozorní vás např., když je třeba provést další školení nebo certifikaci. Teď už na nic nezapomenete. Mimo to v něm můžete pro všechny pracovníky na stavbě připravit školení bezpečnosti práce na staveništi.

Hlášení pracovních úrazů
Řešení a hlášení pracovních úrazů je byrokraticky náročná záležitost. Tu si ale můžete zjednodušit pomocí webového formuláře na PracovníÚraz.cz, který vás celým procesem provede krok za krokem. Navíc budete mít všechny záznamy o pracovních úrazech a jiných mimořádných událostech zdokumentovány a archivovány na jednom místě.

„Hodně štěstí na vaší nové pozici koordinátora BOZP na staveništi.“

Jak získat práci koordinátora BOZP na staveništi a zvládnout tříměsíční zkušební lhůtu
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference