Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Bezpečné používání elektrického nářadí a rizika, na která si dát pozor

30. 7. 2022
Zpět

Elektrické nářadí urychluje práci a vyžaduje od uživatele méně fyzické námahy. S těmito výhodami však přichází i určitá bezpečnostní rizika. Elektrické nářadí je výkonné, ale když dojde k nehodě, může způsobit vážná zranění. Přečtěte si přehled preventivních opatření, která je třeba zvážit pro bezpečné používání elektrického nářadí nejen na staveništi.

Obsah článku:

Rizika elektrického nářadí

Elektrické nářadí se nachází prakticky na všech staveništích a ve většině domácností. Usnadňují a urychlují práci. Ručním broušením pracovní desky můžete strávit hodiny. Nebo můžete použít elektrickou brusku a za pár minut je hotovo. Je to mnohem méně úsilí, ale s těmito výhodami přichází také určitá rizika. Kotoučová pila dokáže rychle proříznout dřevo nebo kov a stejně rychle prořízne i maso a kosti. To je třeba si uvědomit ještě předtím, než se pustíte bezhlavě do práce.

Elektrické nářadí vytváří celou řadu nebezpečí, jako je hluk, vibrace, zásah elektřinou nebo pohyblivé části způsobující zranění. Když dojde k chybě nebo nehodě, často to způsobí vážná zranění. Elektrické nářadí je každoročně účastníkem mnoha nehod a požárů. Zde je stručný přehled některých věcí, které je třeba zvážit pro bezpečné používání elektrického nářadí:

Výběr vhodného nářadí

Elektrické nářadí, které používáte, by mělo být pro danou práci vhodné, tzn. k tomu určené. Použití nesprávného nástroje pro určitý úkol může způsobit mechanické a elektrické namáhání, které způsobí, že se zařízení stane nebezpečným. Položte si proto následující otázky:

Vždy vyberte správný nástroj či nářadí pro danou práci. Správný nástroj provede práci rychleji. Nesprávný nástroj vytvoří další rizika. Před použitím elektrického nářadí ho dobře zkontrolujte, protože se používá v drsném prostředí a často provádí náročné úkoly, které mohou způsobit závady.

Nepoužívejte nářadí, které má nějaké vady, jako je poškození krytu nebo vadné spínače. Zkontrolujte, zda není vnější kryt zařízení poškozen způsobem, který by mohl způsobit elektrické nebo mechanické nebezpečí.

Udržujte své nářadí v dobrém technickém stavu a pravidelně testujte jeho správnou funkčnost podle pokynů výrobce. Nástroje, které jsou dobře udržované, vydrží déle a jejich použití bude bezpečnější.

U elektrického nářadí by měly být uživatelem prováděny pravidelné vizuální kontroly. To pomůže identifikovat problémy s nástroji a nářadím dříve, než se stanou nebezpečnými.

Kompatibilita příslušenství s nářadím

Příslušenství používané s elektrickým nářadím, jako jsou čepele, kotouče, vrtáky apod., mohou různými vlivy (např. opotřebením nebo únavou materiálu či nesprávným použitím) prasknout, zlomit se nebo se jinak poškodit, což je další závažné bezpečnostní riziko. Proto byste si měli vždy před použitím takového nástroje odpovědět na tyto otázky:

Používejte správné příslušenství a nástroje, které jsou určeny pro konkrétní elektrické nářadí. Příslušenství by mělo být vždy kompatibilní s nástrojem a tím, co s ním děláte. Pokud řežete beton, musíte použít kotouč na řezání betonu, nikoliv kotouč pro měkčí materiály, jako je dřevo.

Použití nesprávného příslušenství může způsobit např.:

Stejně jako nářadí byste měli v dobrém stavu udržovat také příslušenství a doplňkové nástroje. Řezné nástroje by měly být ostré a čisté, aby se snížily vibrace a riziko selhání. Před použitím nástroje se vždy ujistěte, že jsou nasazeny a zajištěny vhodné bezpečnostní kryty, aby se uživatel nedostal do blízkosti ostrých a rotujících částí, které mohou mít pro lidské tělo devastační účinky.

Bezpečnost pracovní prostředí

V prostředí, ve kterém pracujete s elektrickým nářadím, se obvykle vyskytují rizika jako je prach, výpary, plyny, voda, světlo apod., která mohou být pro člověka za určitých podmínek nebezpečné. Před zahájením práce s elektrickým nářadím si proto nejdříve položte tyto otázky:

Když používáte elektrické nářadí, představuje také místo, kde pracujete, některá další rizika. Některá nářadí mají jako zdroj energie elektřinu, jiná zase palivo (benzin), které je extrémně hořlavé. Nářadí může vytvářet jiskry, proto je nutné u těch z benzínovým pohonem provádět pravidelné kontroly možného úniku paliva.

Elektrické nářadí by nemělo být používáno ve výbušném prostředí, protože jiskry mohou zapálit prach nebo výpary. V případě jakýchkoliv pochybností je nutné zkontrolovat atmosféru pracovního prostředí, zejména při používání elektrického nářadí v omezeném prostoru.

Při používání elektrického nářadí venku nebo v drsném prostředí (déšť, mráz, extrémní vedro), mohou vznikat další rizika a nebezpečí. Například vniknutí vody do elektrického nářadí zvýší riziko úrazu elektrickým proudem. Chraňte proto své nářadí, včetně napájecího zdroje, před deštěm nebo mokrem, pokud není pro tento účel vyrobeno.

Prostředí může vytvářet pro uživatele další a další rizika. Musíte být schopni vidět, co děláte. Špatné osvětlení nebo nepohodlné podmínky zvyšuje riziko chyb, zamotání nebo kontaktu s rotujícími částmi nářadí. Vždy se ujistěte, že dostatečně větráte a máte dostatek světla pro bezpečnou práci.

Zástrčky a kabely

Zástrčky a kabely jsou často vystaveny povětrnostním (teplo, zima, vlhkost) a manipulačním (odírání, opotřebení) vlivům, takže se mohou snadno poškodit. Položte si proto tyto bezpečnostní otázky:

Kabely se táhnou po povrchu, a přestože jsou pokryty ochranným povlakem, stále jsou jednou z nejzranitelnějších částí vašeho nářadí. Tažení kabelů po zemi může snadno způsobit jejich poškození. Přílišné ohýbání, kontakt s ostrými hranami nebo pohyblivými částmi apod. může poškodit i zástrčku. Použijte nejbližší dostupnou zásuvku a v případě potřeby použijte prodlužovací kabely.

Zástrčka vašeho elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Úprava zástrček zvýší riziko úrazu elektrickým proudem. Formální kontrola by měla zahrnovat kontrolu zástrček, zda nejeví známky vnitřního poškození, přehřátí nebo poškození vodou, a zajištění správného zapojení zástrčky pomocí vhodné pojistky.

Před použitím nářadí nejdříve zástrčky a kabely vizuálně zkontrolujte. Ujistěte se, že připojení a kryty jsou neporušené a vnitřní vodiče nejsou odkryté. Chraňte kabel a zástrčky při skladování a používání a umístěte je mimo nebezpečí, která by mohla způsobit jejich poškození.

Baterie a akumulátory

Zařízení napájené bateriemi je obecně považováno za bezpečnější než napájené ze sítě, ale přesto musí být používáno správně. Zeptejte se před zahájením práce sami sebe:

Baterii dobíjejte pouze nabíječkou dodávanou výrobcem, abyste předešli riziku požáru. Udržujte baterii mimo kovové předměty, které by mohly způsobit spojení mezi kontakty baterie a zkratovat ji. Za nevhodných podmínek může z baterie unikat nebezpečná kapalina. Zabraňte kontaktu s ní, protože může způsobit podráždění a popáleniny.

Elektrická bezpečnost

Jedním z největších rizik spojených s elektrickým nářadím je elektřina samotná. Elektřina může zabít a dokonce i nesmrtelné šoky mohou způsobit vážné a trvalé zranění. Odpovězte si proto na tyto důležité bezpečnostní otázky:

Vizuální kontroly jsou důležité před použití jakéhokoliv typu elektrického nářadí nebo přenosného elektrického zařízení. Jednoduché vizuální kontroly mohou zjistit, zda elektricky poháněný nástroj není nebezpečný. Například známky spálenin (ohořelé skvrny na nářadí, zápach spálenin) jsou známky toho, že se zařízení přehřívá a je třeba ho bezodkladně vyřadit z provozu. Poškození krytů, krytů kabelů a zástrček může být také známkou problému.

Mohlo by vás zajímat: Tipy, jak zlepšit elektrickou bezpečnost ve stavebnictví

Faktor lidské chyby

Lidská chyba je obecně jednou z hlavních příčin nehod. Způsobuje odhadem až 80 % všech pracovních úrazů. Dbejte proto také na vlastní bezpečnost a položte si tyto otázky:

Odhaduje se, že až 80 % nehod lze, alespoň částečně, přičíst jednání nebo opomenutí lidí. Uživatelé elektrického nářadí musí dávat pozor a soustředit se na činnost a bezpečné používání nářadí. Nepoužívejte ho, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či jiných návykových látek. Chvilková porucha koncentrace může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou vaší poslední linií ochrany před poškozením zdraví. Vysoké nebezpečí při práci s elektrickým zařízením představují také projektily, hluk, vibrace, prach apod. Pro zajištění bezpečnosti práce s elektrickým nářadím si položte následující otázky:

Vždy používejte vhodné ochranné prostředky, které vás ochrání před specifickými riziky, jako je vystavení prachu a vystřeleným projektilům. Pokud si nejste jisti, jaké OOPP potřebujete, poraďte se s odborníkem, často prodejcem pracovního oblečení.

OOPP nejsou jediným kontrolním opatřením, které budete potřebovat, ale pomůže snížit veškerá zbývající rizika. Tam, kde je to vhodné, by se měly používat ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, protiprachové masky, rukavice, přilby a bezpečnostní boty. V závislosti na úrovních hluku může být nutné při používání nářadí nosit také ochranu sluchu.

Pamatujte, že vždy používejte správné elektrické nářadí pro daný úkol a vadné nářadí vyřaďte z provozu za účelem výměny nebo opravy. Správné používání elektrického nářadí zvýší produktivitu, ale i bezpečnost práce. Špatné používání elektrického nářadí zvýší rizika a sníží produktivitu.

Mohlo by vás zajímat: Pokyny pro bezpečnou práci s elektřinou na staveništi

Bezpečné používání elektrického nářadí a rizika, na která si dát pozor
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference