Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Pokyny pro bezpečnou práci s elektřinou na staveništi

6. 8. 2019
Zpět

Práce s elektřinou v jakémkoli prostředí může být vysoce nebezpečná, zejména pak na staveništi, kde nebezpečí může být v mnohem větším měřítku. Ty nejvážnější nehody jsou často způsobeny nedostatkem povědomí, takže je velmi důležité, aby kdokoli, kdo pracuje na staveništi, rozuměl rizikům a věděl, jak jednat, aby se vyhnul zásahu elektřiny a poškození vlastního či cizího zdraví. Abyste dobře rozuměli rizikům při práci s elektřinou na staveništi, přečtěte si následujícího bezpečnostního průvodce a pokyny pro bezpečnou práci s elektřinou na staveništi.

Faktory, které zvažte před prací na staveništi

Než začnete s prací na staveništi, zvažte tyto tři klíčové faktory. Pomohou vám v pochopení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1. Hodnocení rizik

Před zahájením prací na staveništi musí odpovědná osoba podle zákona provést posouzení rizik. Cílem je identifikovat všechna potenciální elektrická nebezpečí a zajistit, zda byla zavedena vhodná kontrolní opatření, která by zabránila poškození zdraví pracovníků. Pokud jste zaměstnancem, který se chystá zahájit práci na staveništi, ujistěte se, že jste se seznámili s výsledky hodnocení rizik, abyste pochopili, na jaká nebezpečí je třeba dávat pozor.

Hodnocení rizik, někdy nazývané jako analýza a řízení rizik BOZP, podléhá zákonným požadavkům podle § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. V něm je jasně uvedeno, že zaměstnavatel je povinen pravidelně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

Hodnocení rizik BOZP je velmi obsáhlá disciplína zahrnující pět základních procesů. Vše začíná vyhledáváním rizik, pokračuje přijímáním opatření, evidencí do dokumentace BOZP, informováním zaměstnanců o rizicích a následným sledováním a pravidelnou kontrolou. Pamatujte si, že hodnocení rizik nikdy nekončí. Je to kontinuální a nikdy nekončící proces, protože i když všechna rizika odstraníte nebo alespoň minimalizujete na únosnou míru, mohou se v důsledku změny technologie nebo úpravy pracovního postupu apod. objevit rizika nová. Právě proto je důležité potenciální rizika neustále sledovat a kontrolovat zavedená bezpečnostní opatření.

Tip: Metody a způsoby hodnocení rizik na pracovišti

2. Mapy elektrického vedení

V rámci procesu posuzování rizik by měl váš zaměstnavatel zajistit náhled do aktuální mapy elektrického vedení, kde je podrobně uvedeno, kde jsou na stavbě nebo v její blízkosti umístěny potenciálně nebezpečné dráty, kabely nebo elektrická zařízení. Před začátkem práce se proto ujistěte, že jste se s těmito mapami seznámili (pokud existují).

3. Bezpečné pracovní systémy

Pokud vaše role na staveništi vyžaduje přímou práci s elektřinou, nebo práci v její blízkosti, je důležité, abyste byli dobře vyškoleni a kompetentní k provádění bezpečné práce.

Váš zaměstnavatel by měl mít také vypracovaný systém bezpečné práce s elektřinou, který stanoví kompetence, dovednosti a znalosti potřebné k plnění těchto úkolů. Před zahájením práce se ujistěte, že jste si pozorně přečetli tento dokument a vzali na vědomí také všechny informace získané na školení bezpečnosti práce.

Obecná rizika při práci s elektřinou na staveništi

Posouzením rizik lze identifikovat potenciální elektrické nebezpečí na staveništi. To však nestačí. Důležité je se ujistit, zda jsou opravdu všichni pracovníci s těmito riziky obeznámeni, zda jsou zavedeny účinná opatření, ale také pravidelné kontroly. Na každém staveništi bude pravděpodobně existovat více různých nebezpečí, která jsou jedinečná, takže je důležité věnovat maximální pozornost každému jednotlivému posouzení rizik. Některá nebezpečí jsou však běžná na všech staveništích, například:

Nadzemní elektrické vedení

Podstatná část smrtelných nehod v důsledku zásahu elektřiny je způsobena kontaktem s nadzemním elektrickým vedením. Často je to způsobeno kvůli nedostatečné informovanosti pracovníků, protože nebylo provedeno hodnocení rizik nebo se sami pracovníci o rizicích nedozvěděli - nebyli řádně proškoleni. Pokud se stroje nebo vozidla dostanou příliš blízko k elektrickému vedení, elektřina může projít skrz ně, stejně jako prostřednictvím kohokoli, kdo zařízení používá nebo se jich dotýká.

Pokud potřebujete provádět práce v blízkosti nadzemního elektrického vedení, je nezbytné přijmout preventivní opatření, aby nedošlo k nehodě. To zahrnuje konzultaci s místní elektroenergetickou společností o tom, jak postupovat bezpečně. Zeptejte se proto místní elektroenergetické společnosti, zda je možné elektrické vedení, které představuje riziko úrazu, před zahájením stavebních prací vypnout.

Podzemní silové kabely

Podzemní silové kabely mohou být ještě nebezpečnější než ty nadzemní, protože jsou skryty pod zemí. Možná o nich ani nebudete vědět, dokud nebude příliš pozdě. Bývá velmi obtížné zjistit, zda jsou kabely pod proudem či nikoliv. Při provádění kopání na všech staveništích je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména při práci na ulicích, chodnících nebo v blízkosti budov.

Pokud potřebujete provádět práce v blízkosti podzemních napájecích kabelů, musíte provést příslušná opatření. To zahrnuje konzultaci s místní elektroenergetickou společností, dopravním inspektorátem a dalšími úřady ohledně:

Elektrická a strojní zařízení

S velkou pravděpodobností se při práci na staveništi setkáte s nějakým elektrickým vybavením, ať už jde o ruční přenosný nástroj nebo větší strojní zařízení, které je zapojeno do elektrické sítě. Pokud musíte při práci na stavbě používat elektrické zařízení jakéhokoliv typu, je důležité, abyste byli vyškoleni a způsobilí k jeho provozu.

Pro bezpečné používání elektrického zařízení dodržujte následující opatření:

Nezapomeňte, že pokud zařízení nepoužíváte, vždy ho musíte vypnout. Nikdy nepoužívejte elektrická zařízení, která vykazují známky poškození.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOOP)

Zvláštní ochranné oděvy a podobné vybavení by se mělo používat pouze jako poslední možnost při práci s elektřinou. Neměli byste se spoléhat na to, že když používáte ochranné prostředky, nemůže se vám nic stát. OOPP slouží jako preventivní opatření spolu s dalšími kontrolními opatřeními, jako je bezpečné používání zařízení a správné pracovní postupy.

Zaměstnavatel je vždy zodpovědný za poskytování OOPP pracovníkům. Nikdy byste si je neměli kupovat sami. Pokud máte ochranný oděv, ujistěte se, že vám správně sedí, že ho nosíte a používáte podle pokynů zaměstnavatele a že je udržován v dobrém stavu. Zaměstnavatel by vás jako zaměstnance měl vždy informovat o tom, v jakých případech je povinné používat OOPP a jak.

Mohlo by vás zajímat: Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) na staveništi

Příklady OOPP, které lze použít při práci s elektřinou

Elektrické bezpečnostní značky na staveništi

Bezpečnostní značky se používají k upozornění na jakékoli potenciální nebezpečí úrazu. Existují samozřejmě také bezpečnostní značky označující vysoké napětí, nadzemní elektrické vedení nebo jiná elektrická nebezpečí, o kterých je třeba vědět. Pokud na staveništi uvidíte nějaké varovné signály, je nutné, abyste jim věnovali maximální pozornost a respektovali je. Slouží k ochraně vaší bezpečnosti a nikdy by neměly být ignorovány.

Používání bezpečnostních značek a signálů na staveništi specifikuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Mohlo by vás zajímat: Bezpečnostní tabulky, výstražné značky a jiné bezpečnostní značení. Přehled zákonů a povinností

Pokyny pro bezpečnou práci s elektřinou na staveništi
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference