Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Znečištění ze stavebnictví. Druhy, důsledky a prevence, jak ho snížit

8. 1. 2020
Zpět

Znečištění ve stavebnictví je velký problém, který nelze ignorovat. Nejčastěji je znečišťován vzduch a voda, ale nezanedbatelným zdrojem je také hluk. Pokud nezavedete preventivní opatření pro nakládání s nebezpečným odpadem, může to mít přímý dopad na zaměstnance a lidi žijící v okolí. Znečištění může z dlouhodobého hlediska způsobovat nezvratné poškození zdraví, v některých případech dokonce velmi závažné. V tomto článku vysvětlujeme druhy znečištění, které mohou vzniknout v důsledku stavebních činností, a navrhujeme způsoby, jak ho snížit a přispět tak ke zlepšení životního prostředí.

Obsah článku:

1. Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší představují emise způsobené člověkem, které se uvolňují do atmosféry. Špatná kvalita ovzduší představuje celosvětové zdravotní riziko, které v roce 2016 způsobilo přibližně 4,2 milionu předčasných úmrtí. Znečištění ovzduší také významně přispívá k oteplování planety, a tedy ke změně klimatu, což je v posledních letech velké politické téma.

Vzhledem k tomu, že stavební průmysl významně přispívá ke znečištění ovzduší, mají organizace v tomto odvětví společnou odpovědnost za omezení množství, které produkují. Proto musíte mít povědomí o emisích, které vaše pracovní činnosti vytvářejí, a přijmout opatření k omezení škodlivých dopadů.

Mezi běžné stavební činnosti, které přispívají ke znečištění ovzduší, patří například:

Polétavý prach - PM 10

Velké množství stavebního prachu z cementu, betonu, siliky a dřeva jsou souhrnně klasifikovány jako polétavý prach (označováno také jako PM 10). Jedná se o částice s průměrem menším nebo rovným 10 µm (mikrometrů), které jsou pouhým okem neviditelné. Výfukové plyny vznětových motorů různých zařízení a vozidel též významně přispívají k tvorbě polétavého prachu na staveništích. Částice nafty obsahují sírany a křemičitany, které znečišťují atmosféru.

Důsledky znečištění ovzduší

Mnozí přední světoví odborníci tvrdí, že polétavý prach (PM 10) působí na zdraví člověka velmi negativně. Na druhou stranu v roce 2018 více než stovka německých odborníků, zejména plicních lékařů, vydala společnou zprávu, která zpochybňuje fakt, že polétavý prach a oxidy dusíku škodí zdraví. Údaje Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) z roku 2018 zase tvrdí, že znečištění prachovými částicemi (PM 10) způsobuje v Evropě asi 400 tisíc předčasných úmrtí.

Zaměstnanci

Studie ukazují, že polétavý prach může proniknout hluboko do plic těch, kteří ho vdechují. Z dlouhodobého hlediska to pro zaměstnance pracující na stavbách představuje zvýšené riziko zdravotních komplikací. Špatná kvalita vzduchu způsobená znečištěním může způsobit následující zdravotní problémy:

Ve skutečnosti se 56 % případů onemocnění rakovinou z povolání projevuje u mužů, kteří pracují ve stavebnictví. To zahrnuje mesothelioma, druh rakoviny, který se vyvíjí na sliznici plic a hrudníku a jehož jedinou známou příčinou je expozice azbestu. Časté vystavení prachu a jemným vláknům, jako je oxid křemičitý a azbest, jakož i výpary a plyny emitované vozidly a stroji, vysvětluje, proč je rakovina plic obzvláště běžná u stavebních dělníků. Ti, kteří pracují ve stavebnictví, jsou skutečně vystaveni 15 až 20 karcinogenům v důsledku běžných pracovních činností.

Nepodceňujte: Bezpečnost práce s azbestem. Škodlivost, výskyt a povinnosti zaměstnavatele z hlediska BOZP

Místní obyvatelé

Lidé žijící v blízkosti staveniště jsou též částečně vystaveni nepříznivým účinkům znečištění ovzduší. Přestože místní obyvatelé nebudou v tak těsné blízkosti znečišťujících látek, jako jsou pracovníci, mohou se setkat s dopady špatné kvality ovzduší dlouho po dokončení projektu. PM 10 a další látky znečišťující ovzduší se do okolí šíří větrem a mohou se usazovat. Nic netušící obyvatelé je pak vdechují a mohou se tak v krátkém časovém úseku setkat s prvními příznaky, jako je dušnost nebo kašel.

Životní prostředí

Určitě byste měli vědět také něco o tom, jaký dopad má znečištění ovzduší na životní prostředí. Podle evropských průzkumů jsou staveniště odpovědné za:

Většina z toho pochází ze stavebních strojů a generátorů, které běží na naftu, přičemž 1 % představuje prach z činností, které se provádí přímo na staveništi - např. demolice. Rostliny i zvířata v důsledku této kontaminace ztrácí svou biologickou rozmanitost, což narušuje potravní řetězec.

Jak snížit znečištění ovzduší

2. Znečištění vody

Znečištění vody nastane, když toxické látky skončí ve vodních útvarech, jako jsou řeky, jezera apod. Znečištění může být viditelné, a to buď na hladině nebo dně vody, ale také pouhým okem neviditelné, což jsou většinou chemikálie, které se ve vodě rozpustí. Ve stavebnictví se vyskytuje celá řada toxických chemikálií a jiných znečišťujících látek, které se mohou při neopatrném a neodborném použití dostat do podzemních vod.

Mezi běžné stavební materiály a látky, které přispívají ke znečištění vody, patří zejména:

Důsledky znečištění vody

Všechny tyto kontaminanty mají potenciál skončit ve vodě v důsledku odtoku ze stavebních prací. Znečišťující látky se mohou dostat do vodního systému mnoha způsoby, například prostřednictvím odtoků, prosakováním do půdy nebo odtokem přímo do řek či jezer.

Lidé

Škodlivé látky ze staveniště se mohou vsáknout do podzemních vod. Asanace podzemních vod je však mnohem složitější a nákladnější než čištění povrchové vody. Pitná voda, která je určena pro spotřebu obyvatelstva, může představovat riziko obsahu chemických látek, jako je arsen a rtuť, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy, včetně rakoviny.

Životní prostředí

Voda kontaminovaná znečišťujícími látkami ze stavebnictví představuje vážné nebezpečí pro životní prostředí. Jakmile se znečištění dostane do vodního systému, může poškodit nebo zahubit ryby a jiné živočichy, které v něm žijí nebo vodu pijí. To může narušit celý ekosystém zvířat, rostlin, bakterií a plísní, což v důsledku způsobí úhyn mnoha druhů.

Jak snížit znečištění vody

3. Hluková zátěž

Znečištění hlukem je typ znečištění, které negativně působí téměř okamžitě. Zařízení, které se na stavbách používají, mohou být obzvlášť hlasité, což působí zejména na okolí, tedy veřejnost bydlící v sousedství. Pro okolní obyvatele to může znamenat vyvolání stresu, poruchy spánku nebo také zvýšení krevního tlaku.

Zvažte možné dopady hlukové zátěže také na dělníky, kteří pracují na stavbě v těsné blízkosti zdroje hluku. Nepodceňujte používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), v tomto případě chráničů sluchu, jako jsou například ušní ucpávky, mušlové chrániče, akustické helmy apod. Nezapomeňte na to, že zaměstnanci, kteří pracují s extrémně hlučnými stroji, mohou utrpět vážná poškození sluchu, někdy mohou dokonce přijít o sluch úplně.

Z hlediska dopadu na životní prostředí může hlukové znečištění narušit přirozené cykly zvířat a snížit jejich výskyt nebo dokonce i populaci.

Jak snížit hlukovou zátěž

Tip pro vás: Hluk na pracovišti ve vztahu k BOZP. Kdo a jak provádí měření, a jak hluk snížit?

Znečištění ze stavebnictví. Druhy, důsledky a prevence, jak ho snížit
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference