Novinky Zpět

Bezpečnost práce s azbestem. Škodlivost, výskyt a povinnosti zaměstnavatele z hlediska BOZP

14. 5. 2019
Zpět

Protože azbest vykazuje nebezpečné vlastnosti, které jsou škodlivé pro lidský organizmus, je zařazen do skupiny karcinogenních a mutagenních látek. Patří tak mezi nebezpečné chemické látky a jakákoliv manipulace s ním podléhá z hlediska bezpečnosti práce legislativním povinnostem (při odstraňování, likvidaci apod.). Tento článek se zabývá škodlivostí azbestu, nejčastějšími místy, kde se vyskytuje, ale také povinnostmi zaměstnavatelů z hlediska BOZP.

Škodlivost azbestu

Největším problémem azbestu jsou jeho karcinogenní vlákna, která se podélně štěpí. Při štěpení pak vznikají velmi malá vlákna, která mohou být při vdechnutí do plic velmi škodlivá. Mohou být faktorem ke spuštění onemocnění a mohou člověku způsobit dokonce rakovinu.

„Onemocnění způsobené azbestem se mohou projevit po 15 až 40 letech.“

Nutno říct, že škodlivost azbestu nezpůsobuje jeho chemické působení, ale uvolňování jemných vnitřních vláken při mechanickém působení:

„Velmi opatrní buďte zejména při rekonstrukci starých budov, ve kterých se azbest často používal.“

Jemná vlákna se mohou uvolňovat do ovzduší také degradací, tedy působením přirozených klimatických podmínek:

„Při neodborné likvidaci azbestu dochází k uvolňování jemných vláken, které jsou při vdechování škodlivé.“

Je dokázáno, že škodlivost azbestu, respektive azbestových vláken, není nezanedbatelná. Lékařské studie prokázaly, že dlouhodobé vystavování expozici azbestových vláken způsobuje onemocnění plic, pohrudnice a pobřišnice. Není ani vyloučeno, že azbest může způsobovat rakovinu! Nejvíce ohroženi jsou kuřáci.

„Kuřáci, kteří se vystavují expozici azbestu pravidelně, mají 50x až 90x větší pravděpodobnost vzniku karcinomu plic.“

Mezi nejčastější onemocnění způsobená dlouhodobým vlivem azbestu patří zejména:

Kde se azbest nejčastěji vyskytuje?

Pro udržení maximální úrovně bezpečnosti práce je důležité vědět, kde nebo v jakých materiálech či produktech, se azbest vyskytuje. Patří sem:

Povinnosti zaměstnavatele při práci s azbestem z hlediska BOZP

Práce s azbestem je dle Zákona č. 258/2000 Sb. zařazena do kategorie rizikové práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací. U takto rizikových prací je zaměstnavatel z hlediska BOZP povinen:

Kvůli bezpečnosti práce s azbestem je zaměstnavatel povinen také:

Důležité zákony týkající se nakládání s odpady z azbestu:

Bezpečnost práce s azbestem. Škodlivost, výskyt a povinnosti zaměstnavatele z hlediska BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference