Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Bezpečné postupy při výkopových pracích, zajištění výkopů pažením a svahování terénu

21. 8. 2022
Zpět

Výkopové práce s sebou přinášejí celou řadu rizik, které mohou mít zásadní vliv na bezpečnost práce na staveništi. Sesuv výkopu a okolního terénu může způsobit nejen značné finanční ztráty stavební společnosti, ale především fatální následky osob, které se v něm zdržují. Přečtěte si základní bezpečnostní postupy při výkopových pracích, zajištění výkopů pažením a svahování terénu vycházející z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Obsah článku:

Bezpečný postup při výkopových pracích

Dodržování správných bezpečnostních a technologických postupů při výkopových pracích je jediný způsob, jak ochránit lidské zdraví a život. Nepodceňujte toto riziko a věnujte této problematice maximální pozornost.

Stabilita okolních staveb

Při realizaci výkopových prací je nutné zajistit, aby nedošlo k ohrožení stability jiných okolních staveb. Dojde-li k takovému riziku, je zhotovitel stavby povinen bezpodmínečně přijmout bezpečnostní opatření pro zajištění jejich stability.

Kontrola a monitoring výkopu

Než jakákoliv osoba vstoupí do připraveného výkopu, nebo dojde-li k přerušení práce na více jak 24 hodin, je zhotovitel nebo jím pověřená osoba povinna provést důkladnou vizuální kontrolu stěn výkopu, pažení a přístupů. Může také dojít na situaci, kdy jsou z výkopu cítit nebezpečné páry nebo plyny. V takovém případě je nutné zajistit měření jejich koncentrace.

Po dobu, kdy jsou výkopové práce přerušeny, musí zhotovitel stavby zajistit průběžnou odbornou kontrolu a monitoring, případně nezbytnou údržbu bezpečnostních zábran, zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostního značení a signálů a všech ostatních bezpečnostních prvků nejen u výkopů, ale na celém staveništi.

Zákaz vstupu do výkopu

V ohroženém prostoru výkopu se nesmí nikdo zdržovat. To platí zejména:

Na odlehlých staveništích, které jsou bez dohledu, se nesmí provádět výkopové práce od hloubky 1,3 metru osamoceně.

Výkopy v ochranných pásmech

Pokud se provádí výkopové práce v ochranných pásmech vedení, případně v místě staveb či zařízení technického vybavení, je povinností dodržovat podmínky stanovené jejich majiteli či provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Na základě těchto podmínek musí zhotovitel přijmout nezbytná bezpečnostní opatření, která zabrání přístupu osobám a strojům k takovým vedením, stavbám nebo zařízením.

V případě, že při provádění výkopových prací budou dotčena podzemní vedení technického vybavení (vodovod, kanalizace, energetické sítě apod.), je zhotovitel stavby povinen:

Souběžné ruční a strojní kopání

Při provádění výkopových prací ručně souběžně se strojem musí jeho obsluha mít dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru. Pokud tomu tak není, práce se strojem musí být přerušena, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob zajišťující ruční kopání. Rozmístění osob zajišťující ruční výkop musí být provedeno tak, aby se navzájem neohrožovaly.

Zbytky materiálů ve výkopu

Nachází-li se ve stěnách výkopů zbytky materiálů (stavební konstrukce apod.) nebo jiná větší břemena (velké balvany apod.), které by mohly zapříčinit uvolnění či sesuv zeminy, je bezpodmínečně nutné je bez zbytečného odkladu vhodně zabezpečit nebo bezpečně odstranit.

Nález nebezpečných předmětů

Při nálezu nebezpečných předmětů (munice, výbušniny apod.) musí dojít k okamžitému přerušení výkopových prací a jejich odbornému zajištění či odstranění. Znovu zahájení prací je možné až v době, kdy je to bezpečné.

Hutnění zeminy

Při mechanickém zhutňování zeminy, které se provádí např. pomocí válců, pěchů apod., je důležité postupovat s ohledem na zvýšenou bezpečnost tak, aby nedošlo k ohrožení stability výkopových stěn a okolních staveb.

Zajištění výkopů bezpečnostním pažením

Z bezpečnostních důvodů se musí stěny výkopu zajistit proti sesutí pažením. Pažení je nutné navrhnout a realizovat tak, aby splnilo svůj účel, tzn. aby udrželo tlak okolní působící zeminy. Jedině tak je možné zajistit bezpečnost osob, kteří pracují ve výkopech, ale také okolního terénu a staveb.

Pažení při ručním kopání

Je-li hloubka ručně prováděného výkopu v zastavěném území větší než 1,3 metru a v nezastavěném území větší než 1,5 metru, musí se svislé boční stěny zajistit pažením. Je-li v místech stavby nesoudržná, podmáčená nebo jinak nestabilní půda, je nutné postupovat při zabezpečení stěn podle předem stanoveného technologického postupu, a to i v případě menší hloubky než 1,3 až 1,5 metru.

Pažení při strojním kopání

Provádí-li se výkop pomocí stroje a není-li tento výkop bezpečně zapažený, nesmí do něj nikdo vstupovat. Vstup osob do hotového výkopu je možný pouze pokud jsou jeho stěny zajištěny proti sesutí, které se provádí např. pomocí bezpečnostních rámů a klecí nebo rozpěrných a jiných technických konstrukcí. Nezapažené výkopy je možné ponechat po dobu, kterou předem stanoví technologický postup.

Světlá šířka výkopů

Světlá šířka výkopů, do kterých vstupují osoby, je stanovena na 0,8 m. Rozměry výkopů je nutné udělat tak, aby se v nich dalo dobře manipulovat s materiály a veškeré navazující práce, jako je pokládka potrubí, svařování spojů apod., bylo možné provést bezpečně bez možnosti sesutí okolních stěn.

Ruční demontáž pažení

Ruční demontáž pažení se musí vždy začínat odspodu, a to zároveň za postupného zasypávání odpaženého výkopu. V případě, že při přepažování nebo odstraňování pažení hrozí riziko sesuvu stěn výkopu nebo narušení stability okolních staveb, musí se pažení nechat v potřebné výšce uvnitř výkopu.

Bezpečné svahování výkopů

Sklon svahu je dalším významných bezpečnostním rizikem při výkopových pracích. Musí být předem stanoven zhotovitelem a to s ohledem na geologické a provozní podmínky tak, aby nedošlo k ohrožení osob sesuvem zeminy. Pro zajištění bezpečnosti je nutné dodržovat následující bezpečnostní doporučení:

Mohlo by vás zajímat: Bezpečnost práce při výkopových pracích. Pravidla a povinnosti

Bezpečné postupy při výkopových pracích, zajištění výkopů pažením a svahování terénu
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference