Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Úkoly a povinnosti zadavatele, zhotovitele a koordinátora BOZP na stavbě

3. 3. 2016
Zpět

Víte, jaké má kdo dispozice, úkoly a povinnosti v pracovních činnostech prováděných na stavbě? Jaké úkoly spadají na zadavatele stavby, jaké na jejího zhotovitele, a o jaké úkoly se stará koordinátor BOZP? Připravili jsme pro vás článek, ve kterém je vše jednoduše a jasně popsáno.

Jaké úkoly a povinnosti má zadavatel stavby

1. Zajistit koordinátora BOZP
2. Oznámit zahájení stavby na OIP
3. Zpracovat plán BOZP pro práci na stavbě

1. Zajistit koordinátora BOZP

U stavby, na které se bude pracovat více jak 30 pracovních dnů a zároveň na ní bude pracovat více jak 20 osob po dobu více jak jednoho dne, je její zadavatel (někdy také investor) povinen zajistit koordinátora BOZP. Toho musí zajistit také v případě, že se bude jednat o práce: a) kde hrozí pád z výšky nebo do více jak 10 metrové hloubky; b) kde hrozí riziko sesuvu zeminy; c) při manipulaci s těžkými stavebními díly; d) při práci nad nebo pod vodou či v její blízkosti; e) při práci s výbušninami, nebezpečnými a chemickými látkami; f) kde se vyskytují biologičtí činitelé; g) kde je zdroj ionizujícího záření; h) kde dochází k práci s technickými zařízeními v ochranném energetickém pásmu; i) při zemních pracích - vrty, tunely, studny apod.; j) kde je vyšší tlak vzduchu.

2. Oznámit zahájení stavby na OIP

Další povinností zadavatele stavby je odeslat písemné oznámení o zahájení stavebních prací na OIP (oblastní inspektorát práce). Toto oznámení musí zadavatel odeslat nejpozději do 8 dnů před samotným předáním stavby zhotoviteli. Může ho odeslat v tištěné nebo elektronické podobě a stejnopis tohoto oznámení musí viditelně vyvěsit u vstupu na staveniště, a to na celou dobu výkonu stavebních prací. V případě, že by došlo ke změnám údajů, které jsou uvedeny v oznámení, je povinen provést jeho aktualizaci. Oznámení o zahájení stavby může zajistit i koordinátor BOZP, není to však jeho povinnost.

3. Zpracovat plán BOZP pro práci na stavbě

Zadavatel stavby má povinnost zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (plán BOZP), který má zajistit bezpečnou a zdraví neohrožující práci na staveništi. Jelikož málokterý zadavatel pro zpracování má patřičné znalosti a vědomosti, objedná zpracování plánu u Koordinátora BOZP.

Jaké úkoly a povinnosti má zhotovitel stavby

1. Informovat koordinátora BOZP o rizicích
2. Být součinný s koordinátorem BOZP
3. Plnit obecné zásady a požadavky na výstavbu
4. Dodržovat předpisy pro provoz strojů a zařízení
5. Plnit požadavky na organizaci práce
6. Školit zaměstnance a pracovníky
7. Zajistit odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců

1. Informovat koordinátora BOZP o rizicích

Zhotovitel stavby má povinnost doložit, že informoval koordinátora BOZP o potenciálních rizicích u konkrétně zvolených pracovních a technologických postupů, a to nejdéle do 8 dnů před zahájením stavby.

2. Být součinný s koordinátorem BOZP

Zhotovitel stavby musí také poskytnout koordinátorovi BOZP maximální součinnost, a to po celou dobu jeho působnosti, tedy po celou dobu výstavby. Součinnost znamená, že bude spolupracovat s koordinátorem, podílet se na plnění plánu BOZP a všech stanovených pravidel apod.

3. Plnit obecné zásady a požadavky na výstavbu

Zhotovitel musí také dbát na to, aby stavba vyhovovala všem obecným zásadám a technickým požadavkům na výstavbu.

4. Dodržovat předpisy pro provoz strojů a zařízení

Zhotovitel je povinen dodržovat zvláštní předpisy, které jsou nutné pro provoz a používání strojů. Jedná se například o předpisy pro stavební stroje, elektrické, plynové a tlakové zařízení apod.

5. Plnit požadavky na organizaci práce

Zhotovitel je povinen plnit všechny požadavky na organizaci pracovních činností, technologií a postupů. Jedná se například o zemní, zednické, betonářské, montážní, bourací nebo sklenářské práce, dále pak o svařování, lepení krytin, skladování a manipulaci se stavebním materiálem, ale také potápěčské práce, které jsou prováděné za zvýšeného tlaku.

6. Školit zaměstnance a pracovníky

Zhotovitel musí nejméně 1x za 2 roky (není předepsané) provést školení a prověrku svých pracovníků, kteří se podílej na projektování, řízení, kontrolách a celkovém provádění stavebních prací.

Zhotovitel stavby musí 1x za rok (doporučené) provést školení a prověrku znalostí, které souvisejí s prací a) ve výškách nad 1,5 m; b) která je prováděna mimo pevné a bezpečné podlahy; c) na pohyblivých pracovních plošinách; d) na žebříku ve výšce nad 5 m; e) za použití horolezecké techniky.

Zhotovitel musí provádět také školení pracovníků dalších činností. Mezi tyto profese patří například svářeči, vazači, jeřábníci, řidiči obsluhující motorové vozíky nebo pracovníci obsluhující motorové řetězové pily.

7. Zajistit odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců

Zhotovitel stavby musí zajistit, aby zaměstnanci, kteří budou provádět stavební práce, plnili podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. V opačném případě nesmí pracovníky za žádných okolností prací pověřit.

Jaké úkoly a povinnosti má koordinátor BOZP na staveništi

1. Zpracovat zásady BOZP
2. Vypracovat plán BOZP a zajistit seznámení
3. Doporučovat a konzultovat
4. Koordinovat BOZP mezi zhotoviteli
5. Spolupracovat při stanovení technologických postupů
6. Kontrolovat zabezpečení stavby
7. Organizovat kontrolní dny BOZP
8. Upozorňovat na nedostatky

1. Zpracovat přehled právních předpisů

Koordinátor BOZP je povinen zpracovat a předat zadavateli stavby kompletní přehled právních předpisů, které se vztahují k povaze stavby.

2. Vypracovat plán BOZP pro práci na stavbě

Jedná se o povinnost zadavatele stavby nicméně většinou plán zpracovává koordinátor. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (plán BOZP) má zajistit bezpečnou a zdraví neohrožující práci na staveništi, koordinovanou mezi zhotoviteli. Plán BOZP musí být zpracován individuálně, a to na základě druhu a rozsahu - velikosti stavby. Musí také plně vyhovovat potřebám pro maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP většinou zadavatel stavby předá ke zpracování odborně způsobilé osobě (OZO), tedy specialistovi na BOZP. Koordinátor by měl dále dohlédnout na vzájemné seznámení vedoucích zaměstnanců zhotovitelů s plánem BOZP.

3. Doporučovat a konzultovat

Další z povinných činností koordinátora BOZP je provádět se zhotovitelem stavby konzultace týkající se bezpečnosti práce. Zároveň musí doporučovat vhodná technická řešení, které budou v souladu s pravidly BOZP.

4. Koordinovat BOZP mezi zhotoviteli

Asi nejdůležitější částí práce koordinátora je, jak už vyplývá z jeho názvu, koordinovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech zúčastněných zhotovitelů, kteří se podílejí na výstavbě.

5. Spolupracovat při stanovení technologických postupů

Neméně důležitou povinností koordinátora BOZP je spolupracovat při výběru technologických a pracovních postupů, ale také při stanovení časového období, které je důležité pro bezpečnou realizaci prací.

6. Kontrolovat zabezpečení stavby

Součástí práce koordinátora BOZP je kontrola zabezpečení celého obvodu stavby, a to včetně vstupních a vjezdových úseků. Kontrolu provádí proto, aby byl neustále zamezen přístup nepovolaných osobám, které nemají na stavbě co pohledávat.

7. Organizovat kontrolní dny BOZP

Úkolem koordinátora je navrhovat termíny kontrolních dnů pro dodržování plánu BOZP a zároveň tyto kontrolní dny organizovat. Též je povinen zúčastňovat se kontrolních prohlídek, které provádí stavební úřad.

8. Upozorňovat na nedostatky

Koordinátor musí neustále požadovat plnění povinností, které se týkají BOZP. Důležitou částí jeho práce je nejen neustále kontrolovat úroveň bezpečnosti na stavbě, ale také upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky a chyby, které při kontrolách objevil. V případě odhalení nedostatků je jeho povinností oznámit tuto skutečnost zadavateli stavby a požadovat neodkladnou nápravu s následnou kontrolou.

CRDR s.r.o.

Úkoly a povinnosti zadavatele, zhotovitele a koordinátora BOZP na stavbě
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference