Novinky Zpět

Nebojte se plánu BOZP na stavbě, aneb víte, kdy je jeho sestavení Vaší povinností?

8. 9. 2015
Zpět

Stavíte větší rodinný dům, administrativní budovu, sklady nebo Vám zkrátka stavba svépomocí se známými trvá déle než 500 pracovních dnů na jednu osobu? Pak je Vaší povinností krom jiného nechat si zpracovat i plán bezpečnosti práce na staveništi, zkráceně plán BOZP. Pojďte se spolu s námi podívat na to, jakým způsobem si ověříte, že se na Vás tato povinnost vztahuje a jak nejjednodušeji případně plán BOZP nechat zpracovat a co je jeho obsahem.

Co je plán BOZP?

Plán BOZP je jedna z povinností zadavatele stavby, pokud se jedná o projekt určité velikosti, délky či nebezpečnosti. Jedná se vlastně o neustále doplňovaný dokument, zpracovaný konkrétně podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Tento plán zpracovává buď koordinátor BOZP, je-li na stavbě přítomen, resp. pokud stavba splňuje podmínky k tomu, aby bylo nutné jmenovat koordinátora BOZP, nebo osoba, kterou pověří zadavatel, pokud se jedná o projekt, kdy není koordinátor nutný, jelikož tato osoba není určena. Většinou jde o odborně způsobilou osobu v BOZP, projektanta, konkrétního zhotovitele nebo samotného zadavatele. Při porušení této povinnosti může oblastní inspektorát bezpečnosti práce vydat pokutu v řádech desítek až stovek tisíců korun, v případě řešení úrazu osoby, která se na stavbě podílela až do milionu korunu.

Jak zjistím svou povinnost vedení plánu BOZP?

Plán BOZP máte povinnost sestavit a vést v jednom ze tří následujících případů:

  1. Když je dle zákona nutné zajistit koordinátora BOZP - kdy zadavatel stavby z důvodu naplnění požadavků uvedeného zákona určuje koordinátora ve fázi přípravy stavby, tzn. je předpokládána realizace stavby více zhotoviteli, na stavbu bude vydáno stavební povolení nebo ohlášení a rozsah stavby přesahuje v zákoně stanovenou hranici (500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu...).
  2. Splnění podmínky rozsahu stavby – pokud je celková délka stavby delší než 30 dnů a bude li na stavbě pracovat více než 20 fyzických osob déle než 1 pracovní den nebo pokud celkový objem prací přesáhne hodnotu 500 dnů na jednu fyzickou osobu, pak je nutné vést plán BOZP, a to i v případě, že není nutné nominovat koordinátora BOZP.
  3. Při zvýšeném riziku ohrožení života nebo zdraví osob – do této skupiny patří zejména práce na stavbách ve výšce více než 10 metrů, při montáži těžkých betonových, kovových nebo dřevěných dílů, či práce v ochranném pásmu.

Pro lepší orientaci uvádíme diagram, kdy je a kdy není nutné vytvářet plán BOZP.

Nebojte se plánu BOZP na stavbě, aneb víte, kdy je jeho sestavení Vaší povinností?

Jak zhotovit plán BOZP?

Zákon č. 309/ 2006 sb. nestanovuje, kdo přesně má plán BOZP zpracovávat, ale tolik, že tato povinnost náleží zadavateli stavby, který se samozřejmě může o zpracování plánu BOZP pokusit vlastními silami, nicméně toto řešení nelze doporučit z důvodů administrativní a odborné náročnosti celého procesu, jehož součástí je třeba i ohlášení stavby na oblastním inspektorátu bezpečnosti práce. Proto je dobré toto přenechat odborníkům, tedy osobám odborně způsobilým v BOZP či koordinátorům BOZP. Společnost CRDR s.r.o., největší poskytovatel služeb BOZP na našem trhu aktuálně spustil nový nabídkový portál zaměřený právě na zpracování plánu BOZP. Na tomto portálu se seznámíte s celkovým rámcem řešení problematiky plánu BOZP a zároveň máte možnost poptat vytvoření takového plánu na míru od specialistů na dané odvětví. Proto nemarněte zbytečně čas složitými předpisy BOZP a raději přenechejte tuto práci odborníkům. Vyjde Vás to levněji a navíc s CRDR máte jistotu 100% pokrytí rizik investora!

Sestavení plánu BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference