Novinky Zpět

Základní požadavky na úklid, čistotu a pořádek na staveništi. Snižte riziko pracovního úrazu

10. 12. 2019
Zpět

Úklid a čistota na staveništi má velký vliv nejen na kvalitu a efektivitu práce, ale také na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jak by měl takový úklid staveniště probíhat a na co se soustředit? Připravili jsme pro vás souhrn informací, které vám pomohou dosáhnout maximálního výsledku při úklidu a čištění staveniště a zároveň snížit riziko pracovního úrazu.

Obsah článku:

Prevence - průběžný úklid během výstavby

Prevence je pro udržení pořádku zásadní. Nepořádek totiž zvyšuje riziko úrazu. Mezi zcela standardní opatření tak patří průběžný úklid jednotlivých stanovišť. Zajistěte, aby se na stavbě každý den uklízely zbytky materiálů, obaly, odřezky, zbytkový nepoužitelný materiál apod.

Dbejte na to, aby všechno mělo své místo a každý věděl, kde se co nachází. Proškolte vaše zaměstnance a všechny externí spolupracovníky, že si po sobě musí každý den uklidit všechny odpadové materiály, ale také nářadí, nástroje, stroje a jiná zařízení. Pokud dokážete udržet na staveništi pořádek, všem se bude mnohem lépe pracovat a snížíte také pravděpodobnost pracovního úrazu nebo jiné mimořádné události.

Zaveďte na staveništi sankce za nedodržování pravidel úklidu a čistoty, ale také za poškození práce předchozího pracovníka, nedodržování třídění odpadu, předání neuklizeného pracoviště a jiné porušování předem domluvených pravidel.

Ideálním řešením, zejména pro větší stavby, je řešit úklid outsourcingem, tedy externím dodavatelem - úklidovou firmou. Ta vám může nejen ušetřit čas a starosti, ale také peníze, které byste museli investovat do nákupu čisticích prostředků a úklidových strojů. Specializované úklidové firmy se nejčastěji používají na velký generální a předkolaudační úklid.

Technologické etapy

Uklízení a vytváření pořádku na stavbě je závislé na technologické etapě, počasí a místo realizace - interiér/exteriér. Nepořádek vzniká postupem výstavby, ale také s každým novým materiálem, který se na stavbu přiveze. Nejvíce nepořádku vzniká při rekonstrukcích a demoličních pracích, ale také úpravami a zpracováním materiálů přímo na stavbě.

Přípravné práce

Koncept udržování pořádku by měl být vyřešen už v projektové dokumentaci stavby. Následně se s ním můžete zabývat až při přípravě stavby. Velký vliv na čistotu a pořádek má také autorský dozor projektanta stavby - zpracovatel prováděcí dokumentace. Ten během stavby ověřuje, zda jsou dodržovány všechny stanovené pracovní a technologické postupy v souladu s dokumentací. V rámci svých pravomocí může autorský dozor zajistit dohled nad projektantem také v rámci dodržování pořádku na stavbě. Podobně může jednat také technický dozor investora, jehož právo je kontrolovat dodržování pořádku.

Zemní práce

Úklid po zemních pracích je nejvíce závislí na počasí. Pokud je příliš sucho, je nutné dávat si pozor na rozptýlení zeminy a jiných prašných materiálů do okolí stavby. Pokud se na stavbě příliš práší a mohlo by to obtěžovat okolní objekty nebo lidi, můžete stavbu lehce pokropit vodou.

Dalším problémem může být déšť, který staveniště promění v bláto. To může značně zkomplikovat pracovní podmínky a zvýšit interval čištění vozů. Nezapomeňte také na to, že pokud znečistíte vozovku, musíte ji uvést do původního stavu, tzn. nečistoty bez průtahů odstranit.

Dokončovací práce

Při etapě dokončovacích prací se na stavbě vyskytuje zpravidla nejvíce pracovníků a proto je velmi důležité je dobře zkoordinovat. V této fázi už je většina díla hotová - je vymalováno, jsou položené podlahy atd. To znamená, že je nutné být při úklidu opatrnější než kdy jindy, a to proto, aby nedošlo k poškození podlah, oken, stěn apod.

Zásady organizace výstavby

Dalším velmi důležitým faktorem pro udržení pořádku na stavbě jsou zásady organizace výstavby (ZOV), které řeší základní koncepci zařízení staveniště. Dokument obsahuje informace a pokyny podle umístění stavby a konkrétního typu stavby, které se týkají například zábor, přístupů na stavbu, požadavků na skládku zeminy, odvodnění staveniště, ochrany životního prostředí, zásad BOZP, požadavků na nakládání se stavebním odpadem, ale také zásad udržování pořádku, úklidu, čistoty apod.

Více informací o ZOV se dočtete v článku Zásady organizace výstavby (ZOV) ve vztahu k BOZP.

Rekonstrukce a demolice

Rekonstrukce a demolice představují zpravidla nejvíce odpadu a nečistot. Celý proces komplikuje fakt, že mnoho materiálu je potřeba přemístit z horních pater dolu. K tomu se nejčastěji využívá vertikální dopravník sutě. Protože se pracovník při plnění trychtýře pohybuje na samém okraji objektu, musí vždy používat OOPP (helma, rukavice, lano a postroj pro výškové práce apod.), případně být chráněn kolektivní ochranou (zábradlím). Pro shoz suti z nadzemních podlaží je možné použít stavební výtah, jeřáb, skluzná potrubí apod.

Zapomenout bychom neměli ani na záchytné sítě, které jsou určené k ochraně před padajícím materiálem a předměty. Sítě lze doplnit také o ochranné plachty, které zamezí propadávání menších materiálů, jako jsou kousky betonu a suti, které mohou z hlediska bezpečnosti napáchat také velmi závažné škody, zejména pak na zdraví osob.

Skladování materiálu

Dodržování zásad správného skladování materiálu je další faktor, který vám pomůže na staveništi udržet kontinuální pořádek, ale také bezpečnost práce a požární ochranu. Zásady skladování a manipulace jsou uvedeny na bezpečnostních listech každého materiálu. Striktně je dodržujte! Nebezpečné látky (chemikálie, výbušniny, hořlaviny apod.) skladujte vždy v místech, které jsou k tomu určeny. Společně skladujte pouze materiály a látky, které spolu nereagují. Malířské a natěračské materiály skladujte v dobře uzavíratelných obalech, ale také v dobře větraných a suchých prostorech.

Základní požadavky na úklid, čistotu a pořádek na staveništi. Snižte riziko pracovního úrazu
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference