Novinky Zpět

Zásady organizace výstavby (ZOV) ve vztahu k BOZP

27. 7. 2018
Zpět

Zásady organizace výstavby, zkráceně ZOV, řeší základní koncepci zařízení staveniště. Je součástí projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace pro stavební povolení. Projekt ZOV zpracovává autorizovaná osoba, tzn. autor návrhu nebo projektant stavby. Co přesně zásady organizace výstavby obsahují a jaký mají vztah k BOZP?

ZOV a legislativa

Východiskem pro zpracování ZOV jsou:

Zásady organizace práce jsou uvedeny v několika přílohách Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, konkrétně v přílohách o rozsahu a obsahu dokumentace:

Obsah zásad organizace výstavby

Zásady organizace výstavby zpracovává projektant stavby. Při procesu zpracování těchto zásad dochází postupně k jejich konkretizování a zpřesňování. ZOV zároveň slouží jako jeden z podkladů pro vypracování smlouvy o dílo. Zásady organizace výstavby obsahují informace a pokyny podle umístění stavby a konkrétního typu stavby - dráha, dálnice, silnice, komunikace atd. Pro upřesnění, jaké zásady organizace výstavby jsou pro který typ stavby potřeba, je nutné si nastudovat jednotlivé přílohy Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Souhrnně však zásady organizace výstavby obsahují:

Zásady organizace výstavby a plán BOZP

Kvalitně zpracované ZOV jsou jedním z nejdůležitějších podkladů pro vypracování plánu BOZP na staveništi. Už ve fázi přípravy stavby musí tyto zásady identifikovat potenciální nebezpečí a rizika, která se mohou na staveništi vyskytovat vzhledem ke stavebně konstrukčním a technologickým řešením. Je tedy nutné hledět na požadavky pro podklady, které jsou potřebné pro kvalitní zpracování plánu BOZP. Tyto požadavky zahrnují:

Úroveň zpracování ZOV je nesmírně důležitým kritériem pro kvalitní práci koordinátora BOZP. Zásady musí být technicky reálné a musí prokazovat optimální způsob výstavby nejen z hlediska BOZP, ale také z hlediska provizorního napojení na inženýrské sítě a dopravní obslužnost.

Jak už bylo řešeno, zásady organizace výstavby jsou součástí projektové dokumentace stavby. Povinností projektanta je nejen ZOV zpracovat, ale také spolupracovat s koordinátorem BOZP a to zejména tehdy, když připravuje plán BOZP.

Zásady organizace výstavby (ZOV) ve vztahu k BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference