Novinky Zpět

Trestní a správní odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi. Sankce a pokuty!

4. 10. 2019
Zpět

Koordinátor BOZP na staveništi nemá téměř žádná práva a je velmi složité po něm požadovat odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi. To však neznamená, že nemůže být trestně odpovědný a stíhaný. Přečtěte si, jak je to s trestní a správní odpovědností koordinátorů BOZP a jaké mohou dostat pokuty.

Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi lze rozdělit do dvou skupin - na správní a trestní právo. Povinnosti koordinátora BOZP jsou uvedeny v:

Protože koordinátor BOZP nemá téměř žádná práva, je velmi složité po něm požadovat odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi. Primární odpovědnost za BOZP na staveništi má vždy zaměstnavatel. Odpovědnost zaměstnavatele se považuje za objektivní, takže se jí on sám nemůže zprostit. To však ale neznamená, že koordinátor BOZP nemůže být trestně odpovědný a stíhaný.

Mohlo by vás zajímat: Práva a povinnosti koordinátora BOZP na stavbě. Co smí a nesmí a jaké jsou jeho pravomoci?

Koordinátor BOZP se může dopustit správního deliktu například tím, že nebude plnit své zákonné povinnosti nebo je neprokáže. Většinou je to tak, že povinnosti neplní dostatečně kvalitně nebo dokonce vůbec, a nebo je plní pouze formálně.

Sankce a pokuty pro koordinátory BOZP, kteří jsou zaměstnanci firmy

Vykonává-li činnost odborně způsobilé osoby, tedy koordinátora BOZP, zaměstnanec právnické osoby, tedy firmy, řídí se odpovědnost ustanovením o obecné odpovědnosti za škodu, kterou způsobil zaměstnanec, a to podle § 250 odstavce 1 až 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Náhrada škody zaměstnance (koordinátora) zaměstnavateli (právnické osobě - firmě) je pak stanovena v § 257 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. Tento zákon říká, že:

Zaměstnanec, který je povinen uhradit škodu podle § 250, musí zaměstnavateli nahradit skutečnou škodu. Neuvede-li zaměstnanec vzniklou škodu do předešlého stavu, je povinen ji zaměstnavateli uhradit formou peněz.

Výše uvedené náhrady škody, které způsobil zaměstnanec z nedbalosti, nesmí přesáhnout u jednoho zaměstnance čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku. To však neplatí v případě, byla-li škoda způsobena úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo návykových látek! Pokud se jedná o škodu způsobenou úmyslně, má zaměstnavatel právo požadovat po svém zaměstnanci koordinátorovi, kromě čtyřapůlnásobku výplaty, také náhradu ušlého zisku.

V případě, že škodu způsobí nejen zaměstnanec, ale také zaměstnavatel, je zaměstnanec povinen uhradit jen poměrnou část škody podle míry svého zavinění. Jestliže se ke škodě zavázalo více zaměstnanců, je povinen každý z nich uhradit poměrnou část škody, a to podle míry zavinění.

Legislativa: více informací o rozsahu a způsobu náhrady škody se dočtete v Části 11 Hlavě 2 Dílu 4 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Odborně způsobilá osoba (koordinátor BOZP) se však jako fyzická osoba nezbavuje náhradou škody zaměstnavateli odpovědnosti podle občanského zákoníku, případně dojde-li ke škodě na zdraví též odpovědnosti podle trestního zákoníku.

Sankce a pokuty pro koordinátory BOZP, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami

Sankce a pokuty pro koordinátory BOZP, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami se mohou vyšplhat až do výše 2 milionů korun. Níže uvádíme několik příkladů přestupků, za které mohou být koordinátoři pokutováni. Zejména v případě,

Legislativa: více informací o pokutách pro koordinátory BOZP, kteří podnikají jako fyzické osoby, se dočtete v § 17 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce.

Sankce a pokuty pro koordinátory BOZP, kteří svou činnost provozují jako právnické osoby

Sankce a pokuty pro koordinátory BOZP, kteří tuto činnost provozují jako právnické osoby, tedy jako firma, se mohou vyšplhat, stejně jako u fyzických osob, až do výše 2 milionů korun. Přestupky jsou téměř totožné, jako u fyzických osob.

Legislativa: více informací o správních deliktech a pokutách pro koordinátory BOZP, kteří podnikají jako právnické osoby, se dočtete v § 30 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce.


Další informace a konkrétní příklady správních a trestních přestupků se můžete dočíst v článku Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi od Václava Kápla.

Trestní a správní odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi. Sankce a pokuty!
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference