Novinky Zpět

Bezpečnostní rizika a preventivní opatření při svařování nejen na staveništi

13. 10. 2020
Zpět

Svařování představuje hned několik rizik jak pro osoby provádějící tuto činnost, tak ostatní, kteří se vyskytují v blízkosti. Je proto velmi důležité, abyste si byli rizik a nebezpečí vědomi, a abyste pochopili, jaká opatření můžete podniknout, abyste chránili sebe i své okolí. Tento článek vás provede nejen riziky při svařování na staveništi, ale také preventivními a bezpečnostními opatřeními.

Obsah článku:

Rizika při svařování

Svařování potenciálně představuje pět základních rizik: zásah elektrickým proudem, vysokou hladinu hluku, vystavení UV a IR záření, vystavení výparům a plynům, požár nebo výbuch.

Zásah elektrickým proudem - elektrický šok

Během procesu obloukového svařování se živé elektrické obvody používají k vytvoření skupiny roztaveného kovu. Při svařování vám proto hrozí úraz elektrickým proudem, který je zároveň největším rizikem při této činnosti a může vést k vážným zraněním a smrtelným úrazům, ať už přímým šokem nebo pádem z výšky po zásahu. Pokud se dotknete části svařovacího nebo elektrodového obvodu současně s kovem, který svařujete, hrozí také sekundární elektrický šok.

Mohlo by vás zajímat: Zásady bezpečnosti práce při svařování plamenem a elektrickým obloukem

Riziko zásahu elektrickým šokem při svařování se výrazně zvyšuje, pokud pracujete v elektricky nebezpečných podmínkách. Mezi ně patří svařování:

Vysoká hladina hluku - poškození nebo ztráta sluchu

Při svařování budete pravděpodobně dlouhodobě vystaveni hlasitým zvukům. Za hlasitý hluk se považuje více než 85 dB (A) a při svářečských činnostech, jako je řezání plamenem a drážkování vzduchovým obloukem, může být hladina hluku vyšší než 100 dB (A). To může vážně poškodit sluch jedince a vést až k trvalým následkům, protože pravidelné nebo okamžité vystavení hlasitým zvukům může způsobit trvalou ztrátu sluchu.

Ztráta sluchu způsobená hlukem může mít následující vedlejší účinky:

Vystavení UV a IR záření - zánět rohovky, šedý zákal a přehřátí

Pohled na intenzivní ultrafialové nebo infračervené záření, které vzniká při obloukovém i plazmovém řezání, bez vhodných ochranných pomůcek (svařovacích brýle a clony), může mít pro člověka za následek bolestivé a někdy dlouhotrvající zdravotní komplikace.

Při dlouhodobém vystavování zábleskům oblouku (20-30 let) může způsobit šedý zákal a vést až ke ztrátě zraku!!!

Mohlo by vás zajímat: Elektrický oblouk / obloukový výboj. Preventivní opatření pro snížení rizika zásahu elektřinou

Další formy poškození očí při svařování

Vystavení výparům a plynům - plicní onemocnění, astma, rakovina aj.

Při svařování dochází také k vystavování neviditelných plynů a výparů, včetně ozonu, oxidů dusíku, oxidů chromu a niklu a oxidu uhelnatého, které mohou snadno pronikat do plic exponované osoby. Vážnost poškození závisí na délce expozice a koncentraci plynů a výparů.

Nemoci způsobené výpary a plyny ze svařování

Požár nebo výbuch - popáleniny

Kombinace vysokoteplotních svařovacích oblouků, UV paprsků a roztaveného kovu může způsobit velmi vážné popáleniny kůže nebo očí. K popáleninám nejčastěji dochází při rozstříknutí rozžhaveného kovu z tavné nebo řezné lázně.

Popáleniny se obvykle vyskytují, když svářeči porušují základní bezpečnostní zásady jen proto, aby udělali několik rychlých svárů. Pokud budete postupovat podle našich pokynů níže, měli byste být schopni zabránit zbytečným popáleninám.

Základní bezpečnostní opatření při svařování

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti je při provádění jakékoli svařovací činnosti zásadní. Neignorujte nošení ochranných pomůcek a bezpečné pracovní postupy. Mohlo by to mít velmi vážné následky, včetně úmrtí. Dodržujte níže uvedená opatření a zůstaňte v bezpečí.

Vždy noste vhodné OOPP

Váš zaměstnavatel je povinen vám poskytnout vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Pro svařovací práce by tyto prostředky měly zahrnovat:

Aby OOPP fungovaly na 100 %

Zajistěte odborné školení

Před zahájením jakýchkoliv svařovacích prací je důležité absolvovat odpovídající školení odbornosti v používání svářečky a bezpečnosti práce. E-learningové kurzy poskytují snadnou, nákladově efektivní a flexibilní příležitost ke školení. Můžeme vám takový kurz připravit na míru - podívejte se na naši nabídku.

Mohlo by vás zajímat: Bezpečnost práce při kovoobrábění a svařování. Připravte se na školení BOZP

Zajistěte, aby byl váš pracovní prostor dobře větraný

Při svařování je důležité dobré větrání, protože odstraňuje vzduchové plyny a částice z vašeho pracovního prostoru. Možná budete muset použít k potlačení všech znečišťujících látek vytvořených při sváření ventilaci. Pokud nebude dostačující, doporučujeme použít ještě respirátory.

Zajistěte, aby váš pracovní prostor neobsahoval hořlavé materiály

Měli byste se vyvarovat udržování hořlavých materiálů v blízkosti svařovacích procesů, protože jiskry, teplo a roztříštěné kovy vznikající při svařování, mohou potenciálně zapálit hořlavý materiál.

Bezpečnostní rizika a preventivní opatření při svařování nejen na staveništi
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference