Novinky Zpět

Bezpečnostní opatření a kontrolní seznam otázek pro bezpečnou práci s jeřábem

9. 7. 2019
Zpět

Práce na jeřábu představuje relativně vysoké riziko nebezpečí nehody. Pro každého provozovatele je tak nesmírně důležité uvědomovat si a hlavně dobře znát všechna rizika při práci se zvedacím zařízením. Stejně tak by měl provozovatel a pracovník jeřábu vědět, jaké kroky může podniknout ke snížení rizika. Z hlediska BOZP je to naprosto klíčové. Přečtěte si hlavní rizika spojená s jeřábem, bezpečnostní tipy a pokročilí kontrolní seznam otázek pro bezpečnou práci s jeřábem.

Nejčastější nebezpečí při práci na jeřábu

Práce s jeřáby představuje mnoho nebezpečí. Nebezpečné pracovní postupy mohou vést ke zraněním, smrtelným úrazům a nákladným škodám na budovách a materiálech. Proto je důležité, abyste si byli vědomi, jaká hrozí hlavní nebezpečí a jak se jim můžete vyvarovat. Mezi tři hlavní rizika spojená s jeřábem patří:

Padající břemena

Při práci s nadzemními jeřáby patří padající břemeno k nejběžnějším a nejnebezpečnějším rizikům. Klesající zatížení může mít za následek vážný úraz, výjimkou není ani smrtelný úraz. Velmi významné jsou též škody na budovách a majetku. Podobné havárie jeřábů mohou vést navíc k významným časovým a finančním nákladům.

Padající břemeno z jeřábu nejčastěji způsobuje:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Přibližně 50 % nehod spojených s mostovými jeřáby je důsledkem toho, že kovová část jeřábu přichází do styku se zdrojem energie (tj. vysokonapěťovým vedením). Hrozí nebezpečí, že se zvedací linka jeřábu nebo výložník při pohybu materiálu v blízkosti nebo pod ním dotýkají elektrického vedení, které je pod napětím. Osoby, které by se jeřábu přímo dotýkaly, by byly s největší pravděpodobností zasaženy elektrickým proudem, ale jsou ohroženi i pracovníci pohybující se v okolí. Jedna nehoda proto může mít za následek více úmrtí a zranění najednou. Je proto velmi důležité, aby se před zahájením práce provedlo kvalitní plánování.

Přetížení jeřábu

Většina selhání a poruch jeřábů je výsledkem toho, že někdo přetíží jeřáb. Překročíte-li provozní nosnost jeřábu, je pravděpodobné, že ho vystavíte konstrukčnímu napětí a způsobíte nevratné poškození.

Jeřáb byste mohl přetížit:

Mohlo by vás zajímat: Více rizik při práci s jeřáby

Bezpečnostní tipy při práci s jeřáby

Při práci s jeřáby hrozí nebezpečí téměř vždy. Rizika však můžete minimalizovat tím, že zajistíte příslušná opatření k bezpečnému provádění všech operací.

Chcete-li bezpečně provozovat jeřáb, měli byste udělat následující:

Tip: Další bezpečnostní tipy se dočtete v článku Zásady bezpečné práce při manipulaci s břemeny pomocí jeřábu a jiných zdvihacích zařízení

Kontroly, inspekce, revize a zkoušky jeřábů

Revize a revizní zkoušky jeřábů se provádí ve lhůtách, které stanovuje výrobce jeřábu, vyhláška a technické normy, konkrétně Vyhláška č. 19/1979 a ČSN 27 0142. Více informací se dočtete v článku Pravidelné kontroly, revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení.

Kontroly (inspekce) se provádí denně a týdně. Denní kontrolu provádí jeřábník. Týdenní kontroly pak provádí osoba stanovená zaměstnavatelem, a to v rozsahu dle ČSN ISO 12 480-1. Inspektor nesmí zapomenout na to, že musí vést deník jeřábu nebo zdvihacího zařízení, do kterého zapisuje záznamy o kontrolách.

Někteří provozovatelé jeřábů si myslí, že pokud koupí zcela nový, bude perfektně fungovat 10 let bez jediné kontroly nebo opravy. Takovým smýšlením si zadělávají na pěkný malér. Veškeré vybavení totiž čelí opotřebení bez ohledu na to, jak moc šetrně se k němu chováme. To jsou fyzikální zákony! Mimo to je také pro bezpečnost práce zásadní všechny operace velmi pečlivě plánovat a kontrolovat. Pravidelnými kontrolami různých aspektů zdvihacích operací lze snadno minimalizovat a řídit rizika. Pojďme na to!

Jaký by měl být obsah pravidelné kontroly jeřábu?

Během kontroly jeřábu je třeba zvážit několik aspektů. Vedení zvedacích zařízení a jeho bezpečný provoz vyžaduje více než jen fyzický pohled na zařízení. Je nutné vnímat okolí, osoby zapojené do provozu a další procesy, které mají vliv na zdvihání a účinnost zvedacích zařízení, stejně jako fyzická integrita samotného zařízení.

„Z níže uvedených otázek si můžete udělat svůj vlastní kontrolní seznam pro pravidelnou inspekci zdvihacího zařízení či jeřábu.“

Kontrolní seznam by měl obsahovat:

„Nezapomeňte si ke každé otázce vytvořit kolonky ANO/NE a vše založit do dokumentace.“

Použití zařízení

Vhodnost zařízení

Umístění a instalace

Síla a stabilita

Organizace zdvihacích operací

Značení zvedacího zařízení

Zařízení pro zvedání lidí

Připojení, odpojení a zajištění nákladu

Zavěšená břemena

Úložný prostor

Nezapomeňte na pravidelné posouzení rizik!

Nezapomeňte, že pravidelné posouzení rizik by měla provádět vždy osoba odborně způsobilá k těmto úkonům.

Pět kroků k posouzení rizika jsou:

1. Identifikujte nebezpečí
2. Rozhodněte, kdo by mohl být poškozen a jak
3. Vyhodnoťte rizika a rozhodněte o preventivních opatřeních
4. Zaznamenejte své výsledky a proveďte změny
5. Zkontrolujte a aktualizujte

Více v článku Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích

Bezpečnostní opatření a kontrolní seznam otázek pro bezpečnou práci s jeřábem
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference