Novinky Zpět

13-ti bodový program bezpečnosti práce pro snížení úrazovosti na staveništi

28. 9. 2016
Zpět

Často se méně zkušení pracovníci na stavbě svěřují svým nadřízeným, že mají strach upozornit vedoucího stavby nebo daného úseku, když se jim nezdá nějaký prvek stavby z hlediska bezpečnosti. Nejčastějším důvodem této obavy bývá nejistota, co se týče teoretických i praktických znalostí (otázka „Třeba to tak má být?), strach způsobit svým upozorněním zbytečné zpomalení či dokonce zastavení stavby, nebo vidina nepříjemného posměchu ze strany zkušenějších spolupracovníků.

Přitom jsou to často nováčkové na stavbě, kdo přistupují do nového projektu zvenčí a jsou tak schopni lepšího kritického odstupu od daného projektu. Tím samozřejmě nevyzýváme, aby se každý nový zedník nebo elektrikář z fleku proměnil na inspektora BOZP, nicméně existuje mnoho účinných programů, jak tento jejich nadhled a relativní minimum profesních deformací využít.

Americká odborná komora dodavatelů stavebních prací - AGC proto přišla na letošní rok s 13 bodovým plánem bezpečnosti na stavbě pro začátečníky, který může zajisté přinést mnoho užitečného i do našeho prostředí.

Oživení stavebnictví i rekordní zaměstnanost představují riziko zvýšení počtu pracovních úrazů

Díky levným hypotéčním úvěrům, globálnímu hospodářskému růstu i mimořádně teplému počasí během celého roku je stavebnictví nejvíce aktivní od krizových let 2006-2009. Průzkumy AGC hovoří o tom, že 71 % amerických stavebních firem plánuje v roce 2016 a 2017 masivní nábor nových zaměstnanců a pro české podmínky se odborníci a profesní organizace shodují na růstu celého segmentu v průměrné výši 4,5 %.

Vzhledem k těmto nepochybně příjemným číslům je však třeba o to více dbát na bezpečnost práce, protože je to většinou právě větší množství zhotovitelů na jedné stavbě, jejichž nepřesná koordinace mnohdy způsobí největší škody a újmy na zdraví a životech. Proto je vhodné vštípit nastupujícím zaměstnancům již od začátku, že hlavní důraz je nutné klást zejména na bezpečnost práce, a to jak své, tak i svých kolegů.

Jak už jsme tedy předeslali výše, americká asociace AGC doporučuje následujících 13 kroků, které by měly zlepšit orientaci všech účastníků stavby, co se týče bezpečnosti a zvládání pracovních rizik.

13 tipů k bezpečnějšímu staveništi

Zkuste tyto tipy zařadit do pracovních procesů na vaší stavbě a uvidíte, že míra bezpečnosti se razantně zvýší.

1. Zaveďte buddy systém

Zaveďte buddy systém k nově příchozím pracovníkům, tedy přidělte ke každému pracovníkovi kolegu, který bude dohlížet na jeho bezpečnost a zároveň bude jištěn daným zaměstnancem.

2. Pořádejte školení zaměstnanců

Pořádejte specializovaná bezpečnostní školení pro nové i externí zaměstnance - úplně postačí menší časová dotace, zato větší pravidelnost těchto školení, kde seznámíte jednotlivé pracovníky s hlavními zásadami bezpečnosti a riziky v rámci dané fáze stavby.

3. Dbejte na komunikaci

Ujistěte se, že mají vaši vedoucí pracovníci řádné komunikační i manažerské dovednosti, které zaručí kvalitní průběh řešení rizik BOZP i bezproblémovou organizaci stavby.

4. Dělejte kurzy řízení rizik

Založte samostatné kurzy před-projektového řízení rizik. Jak se říká „opakování matka moudrosti“ a je dobré si před každou novou stavbou oprášit znalosti.

5. Pořádejte BOZP semináře

Pořádejte pravidelné pracovní semináře spojené např. s obědem či jiným příjemným oddechem. Takové setkání postačí jednou měsíčně.

6. Vzdělávejte vedoucí úseků

Vzdělávejte vedoucí úseků a předáky jednotlivých stavebních čet prostřednictvím kurzů efektivního vedení zaměstnanců.

7. Ukažte zaměstnancům nehody z praxe

Obohacujte jednotlivé sezení na téma BOZP příklady konkrétních nehod z praxe. Pracovníci pak budou mnohem ostražitější a budou se chovat více zodpovědně.

8. Odstraňte jazykové bariéry

Ujistěte se, že veškeré výcvikové a teoretické materiály ohledně bezpečnosti práce na stavbě jsou všem pracovníkům dispozici v jazykových mutacích, kterým rozumějí.

9. Vzdělávejte vedoucí jednotlivých kurzů

Pečlivě a pravidelně vzdělávejte všechny vedoucí jednotlivých kurzů.

10. Vytvořte kapesní příručky BOZP

V případě možnosti vytvářejte „kapesní příručky BOZP“, kde budou shrnuty hlavní zásady BOZP daného projektu.

11. Dbejte na profesní doplňky

Snažte se koncipovat kurzy a školení BOZP podle jednotlivých povolání na stavbě a zdůrazňujte rizika vyplývající z jejich práce nebo naopak jejich práci ohrožující.

12. Vytvořte úrovňový systém zkušeností

Vytvořte systém jmenovek či odznaků, které indikující úroveň zkušenosti daného zaměstnance.

13. Vytvořte systém záchranné brzdy

Vytvořte se svými zaměstnanci systém „záchranné brzdy“, tedy nouzového zastavení práce na daném úseku či celé stavbě v případě kritického zjištění.

Hlavními principy jsou zkušenost a orientace na staveništi

Jak vidíme z jednotlivých rad, jejich společným jmenovatelem je snaha nové i stávající pracovníky co nejúčinněji vzdělávat a usnadnit jim orientaci v daném prostoru staveniště, případně v rámci celého projektu.

Takový zaměstnanec sice nebude od začátku zkušeným matadorem, nicméně mu tyto zásady mohou pomoci k větší jistotě při nahlašování nesrovnalostí, kterých si např. všimne během jednotlivých prací. Jak si jistě můžete také všimnout, necílí jednotlivé body pouze na řadové zaměstnance, ale také na vedoucí pracovníky i vyšší management firmy.

Klíčem ke kvalitnímu zvládání politiky BOZP je totiž trojkombinace iniciativy a ochoty zaměstnanců se aktivně podílet na vyhledávání a řízení rizik BOZP, zájem a odhodlání vyššího managementu o otázky rizik BOZP a samozřejmě také efektivní uskutečňování deklarovaných zásad BOZP v praxi daného provozu.

Pokud se Vám tyto složky povede mezi sebou harmonizovat, ať už vlastními silami nebo s pomocí externích odborníků na služby BOZP, můžete si být jisti, že se četnost pracovních úrazů ve vaší organizaci minimalizuje.

13-ti bodový program bezpečnosti práce pro snížení úrazovosti na staveništi
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference