Novinky Zpět

Proč nemůže být koordinátor BOZP zároveň technickým dozorem stavby

20. 10. 2015
Zpět

Velmi často se mezi objednateli staveb stává, že se ve snaze ušetřit lidské zdroje pokoušejí spojit funkci koordinátora BOZP a technický dozor stavby. Tento postup však jednoznačně nelze doporučit i přesto, že zákon tuto možnost připouští, resp. nezakazuje, nicméně je takové řešení krajně nevhodné a v kritickém případě může reálně ohrozit, jak kvalitu stavby, tak i situaci bezpečnosti práce na celé stavbě. Tyto dvě funkce by zkrátka měly zůstat oddělené, jelikož jejich sbíhání v zásadě nikomu nepomůže.

Odlišné postoje a odlišné úkoly

První a zásadní rozdíl mezi osobu koordinátora BOZP a technického dozoru investora jsou odlišné úkoly těchto dvou osob na staveništi. Zatímco technický dozor investora zastupuje zájmy objednatele stavby a dohlíží na správné technologické postupy při zhotovení stavby, dozoruje včasné předání jednotlivých etap, konzultuje a doplňuje stavební deník, ověřuje fakturace, koordinátor BOZP má na starosti zejména komunikaci s týmy jednotlivých zhotovitelů o tom, jakým způsobem koordinovat jednotlivé pracovní úkoly na stavbě tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se na stavbě. Tedy zejména to, aby se nekřížily takové práce, jejichž souběžné vykonávání by mohlo ohrozit život či zdraví jednotlivých účastníků stavby.

Zájmy zhotovitele a investora

Každý větší projekt, na kterém se podílí více účastníků či dodavatelů se potýká s většími či menšími konflikty zájmů a motivací. Pro někoho je důležité včasné dokončení stavby, pro někoho úspora nákladů a maximalizace zisku, pro jiného zejména bezpečnost práce. Už z této jednoduché úvahy vyplývá, že motivace koordinátora BOZP a technického dozoru se musí zákonitě lišit. Je určité dobré, když se na stavbě povede ušetřit část nákladů nebo stihnout dřívější termín dokončení dané etapy, bohužel se tak často děje právě na úkor bezpečnostních opatření. Zkrátka jednotlivé party řemeslníků jsou např. často povolávány dříve, než je vše z předchozí etapy bezpečně dokončeno a předáno, stejně jako se nezřídka stává, že stavební dělníci pracují přesčas či bez adekvátních přestávek, čímž neúměrně zvyšují riziko úrazu či nehody na pracovišti. I z těchto důvodů může spojení funkce koordinátora BOZP s technickým dozorem stavby způsobit nemalé komplikace.

Odlišné kompetence a odlišná zodpovědnost

Stejně jako mají koordinátor BOZP a technický dozor stavby jiné motivace, mají i odlišné kompetence a také odlišnou zodpovědnost. Zatímco koordinátor BOZP zodpovídá hlavně za dobrou vzájemnou komunikaci jednotlivých dodavatelů stavby v otázce řízení a eliminace rizik bezpečnosti práce, technický dozor je vlastně prodlouženou rukou investora, která zajišťuje, že jsou jeho peníze utracené tak, jak mají být a stavba postavena podle projektové dokumentace. Z tohoto titulu pak může technický dozor informovat o případných prohřešcích a nesrovnalostech, a tím také významně ovlivnit průběh stavby i vztahy s jednotlivými dodavateli. Naproti tomu pravomoci koordinátora BOZP jsou v tomto omezené a on sám ani nemůže zastavit stavbu. Jediné, co může udělat, pokud zjistí nesoulad např. mezi skutečným stavem věci a plánem BOZP, je, že upozorní zadavatele stavby a sepíše o tomto protokol, který v případě nehody či kontroly předloží k nahlédnutí, aby prokázal, že na daný faktor upozorňoval.

Investice do kvalitního koordinátora BOZP se vám vyplatí

I přes nesporně menší reálné kompetence není přítomnost koordinátora BOZP na stavbě zbytečná a krom zákonné povinnosti vám tato osoba, pokud vykonává správně svou funkci, může významně ušetřit náklady v podobě pozastavení stavby v případě šetření nehod či vám usnadní komunikaci s úřady při nejrůznějších kontrolách BOZP. S kvalitním koordinátorem BOZP, jaké nabízí naše společnost CRDR, máte jistotu 100% pokrytí rizik investora, důkladného dozoru a přehledného reportovacího systému, díky kterému budete přesně vědět, co se na vaší stavbě z hlediska BOZP děje. Dobrý koordinátor BOZP je zkrátka velkým přínosem pro každou stavbu, ať už jde o větší rodinný dům nebo kancelářský komplex. Součinností s koordinátorem BOZP navíc chráníte své zaměstnance a subdodavatele před často fatálními zdravotními riziky, které jsou na stavbách bohužel častější, než kdekoliv jinde.

CRDR s.r.o.

Technický dozor stavby
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference