Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Jak předcházet nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky na stavbách

19. 1. 2018
Zpět

Pád z výšky nebo do hloubky se řadí nejen v České republice a Evropě, ale také na celém světě, mezi nejčastější příčinu úmrtí při práci. Na vině bývá zejména nedostatečné nebo žádné jištění a nerespektování základních bezpečnostních pravidel. V článku se budeme zabývat zákonnými povinnostmi, konkrétními riziky, příčinami a důsledky, ale hlavně opatřeními, díky kterým lze efektivně předcházet nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky převážně na stavbách, kde jsou rizika největší.

Zákonné povinnosti na bezpečnou práci ve výškách

Nejdůležitějším zákonem, který upravuje požadavky a povinnosti při práci ve výškách je Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zcela zásadní je § 3 tohoto nařízení, který nařizuje zaměstnavateli přijmout opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, ale také propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích a jiných místech, které se nacházejí v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami, které v případě pádu ohrožují život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou nebo zadušením. Dále pak na pracovištích a přístupových komunikacích, které leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Z toho vyplývá, že pokud se na staveništi nebo jakémkoliv jiném pracovišti vyskytuje výše specifikované místo, je zaměstnavatel povinen ho řádně zabezpečit. Zabezpečení se pak provádí přednostně pomocí tzv. prostředků kolektivní ochrany, které představují zejména technické konstrukce - zábradlí, ohrazení, poklopy, záchytná lešení, stavební konstrukce, pracovní plošiny apod.

Nejčastější rizika a příčiny

Mezi nejčastější rizika a příčiny pádu z výšky nebo do hloubky na staveništi patří zejména:

Sami víte, kolikrát už jste na střeše viděli pracovníka bez jakéhokoliv jištění. Tito pracovníci si myslí, že když na střechách pracují mnoho let, že mají velké zkušenosti a jsou dokonalí. Zbytečně tak riskují nejen své zdraví nebo dokonce život, ale také zdraví a život ostatních kolemjdoucích. Když na vás z několikametrové výšky spadne člověk, je to stejné, jako když na vás spadne 80 kilový pytel s pískem. S velkou pravděpodobností to nepřežijete.

Jak zvýšit bezpečnost při práci ve výšce?

Zvyšte vlastní bezpečnost, ale i bezpečnost svých zaměstnanců při práci ve výšce na maximum. Jak? Dodržujte níže uvedená pravidla!

1. Školte pravidelně své zaměstnance pro práci ve výškách
2. Vyhledávejte rizika, která by mohla bezpečnost práce ve výšce ohrozit
3. Používejte prostředky kolektivní ochrany - technické konstrukce
4. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky
5. Kontrolujte dodržování bezpečnostní pravidel

1. Školte pravidelně své zaměstnance pro práci ve výškách

Školení, školení a zase to školení. V tomto případě je životně důležité! Nepodceňujte za žádných okolností fakt, že vaši zaměstnanci pracují ve výškách již řadu let a nemyslete si, že jsou tak zbaveni nebezpečí pádu. Je to přesně naopak. Tito pracovníci si myslí, že jsou neomylní a že se jim nemůže nic stát. Jenže právě oni jsou nejohroženější skupinou, protože rizika podceňují díky ztrátě strachu z výšky. Školte proto nejen nové zaměstnance, ale také ty dlouholeté. A nejen jednou při nástupu do pracovního poměru, ale pravidelně. Opakování je přeci matka moudrosti.

„Novým zaměstnancům zajistěte kvalitní prezenční školení od profesionálů z oboru BOZP. Každý rok je pak proškolte online přes internet a nechte je udělat kontrolní test znalostí.“

Školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou je navíc povinné ze zákona. Nařizuje ho fragment #f2945399 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Vyhledávejte rizika, která by mohla bezpečnost práce ve výšce ohrozit

Kontinuálně vyhledávejte rizika, která mohou být spojena s bezpečností při práci ve výškách. Stavba je pracoviště, které se neustále mění - nové výkopy, lešení, přesouvání atd. Proto je velmi důležité stavbu sledovat a vyhledávat potenciální rizikové faktory, které se mohou objevit postupně.

„Vyhledávejte rizika, přijímejte opatření pro jejich odstranění, dokumentujte je, informujte ostatní, sledujte a kontrolujte účinnost.“

Provádějte pravidelné kontroly staveniště, zejména tam, kdy víte, že se pracovníci pohybují ve výškách nebo tam, kde vznikají nové prohlubně a jámy. Pokud nové riziko objevíte, ihned a bezodkladně upozorněte nejen všechny účastníky stavby, ale také koordinátora BOZP a ostatní odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. Při zjištění nového potenciálního rizika je povinností každého zaměstnavatele přijmout patřičná opatření pro jejich eliminaci, zavést tato opatření do dokumentace, informovat všechny účastníky stavby a následně sledovat a kontrolovat, zda je opatření účinné.

Mohlo by vás zajímat: Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích

3. Používejte prostředky kolektivní ochrany - technické konstrukce

Jednou z nejdůležitějších povinností zaměstnavatele, kterou musí udělat pro ochranu proti pádu z výšky nebo do hloubky, je správně používat prostředky kolektivní ochrany, tzv. technické konstrukce, mezi které patří například:

„Zabezpečení proti pádu z výšky nebo do hloubky lze provést mnoha různými způsoby. Doporučujeme proto se nechat řádně proškolit od odborníků na bezpečnost práce.“

Ochranu proti pádu provádějte podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřekročí 250 mm. Otvory vždy zakrývejte poklopy, které musejí být dostatečně nosné, odolné a zajištěny proti posunutí. Na hranách velkých otvorů nebo stropů instalujte dočasné ochranné zábradlí s předepsanou ochrannou zarážkou. Nelze-li použít výše uvedené způsoby zabezpečení, je nutné použít sekundární zabezpečovací prvky, jako jsou například záchytné lešení, sítě nebo pracovní plošiny - podlahy apod.

4. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky

Zde apelujeme především na zaměstnance, kteří velmi často osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) nepoužívají. Jsou přitom extrémně důležité a v mnohých případech na nich závisí lidský život. Používají se samostatně, ale také v kombinaci s jinými bezpečnostními systémy. Povinností zaměstnavatele je své zaměstnance řádně proškolit, jak a kdy OOPP používat. Mezi OOPP pro práci ve výškách patří například:

„Před každým použitím zkontrolujte OOPP! Ověřte jejich funkčnost, stav opotřebení a identifikujte případná poškození! Je to vaše povinnost.“

Upozorňujeme, že výrobky, které jsou určené k ochraně proti pádu z výšky spadají do III. třídy (výrobky, které slouží pro ochranu před smrtelným nebezpečím nebo nebezpečím, které může vážně a nevratně poškodit zdraví), a proto dle evropské směrnice 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích musí tyto OOPP podléhat certifikaci.

5. Kontrolujte dodržování bezpečnostní pravidel

Chcete-li jako zaměstnavatel dosáhnout co nejnižšího rizika pracovního úrazu v rámci práce ve výškách, je bezpodmínečně nutné pravidelně kontrolovat své zaměstnance. Jak už jsme psali výše, zejména ti, kteří tuto práci dělají řadu let, mají tendence porušovat i základní bezpečnostní pravidla. To byste neměli tolerovat! Vy, jako zaměstnavatel, jste přeci za své zaměstnance odpovědní.

„Aby vaši zaměstnanci brali bezpečnost při práci ve výšce opravdu vážně a dodržovali domluvená pravidla, musíte je nejen kontrolovat, ale také motivovat a odměňovat.“

Zapojte všechny své zaměstnance, kteří pracují ve výškách a kterým hrozí nebezpečí pádu, do motivačního systému. Sdělte jim, že budete provádět pravidelné kontroly používání OOPP a dodržování všech domluvených bezpečnostních pravidel. Seznamte je také s tím, že je za dodržování hodláte odměnit, ale naopak za nedodržování potrestat. Je ale nutné dopředu nastavit odměny či případné tresty a seznámit s je s nimi. Jak ale motivovat zaměstnance k dodržování BOZP na stavbě? Přečtěte si článek Jak motivovat zaměstnance k BOZP? Zkuste 10 našich nejlepších motivačních programů.

Plán koordinace BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference