Novinky Zpět

Koordinátora BOZP na stavbě je povinné nominovat již při přípravě stavby

29. 9. 2016
Zpět

Rok 2016 byl pro koordinátory BOZP a OZO přelomovým rokem co se legislativy týče. Pozitivní úprava zákonů přinesla pět zásadních změn v podobě zvýšení kvalifikačních požadavků na koordinátory a OZO, dále pak nová pravidla, kdo může a nesmí být koordinátorem, změny v evidenci smluvních vztahů a úpravy týkající se zpracování plánu BOZP. Poslední důležitou úpravou v legislativě je změna fáze nominace, respektive určení koordinátora BOZP na stavbě.

Nominace koordinátora před novelou zákona

Před novelou zákona to bylo tak, že koordinátora BOZP na stavbě měl povinnost určit zadavatel stavby teprve až ve fázi přípravy a ve fázi realizace. V legislativě však chyběla specifikace, která by konkretizovala jednotlivé fáze stavebního projektu, respektive stavby samotné.

Nominace koordinátora BOZP od 1. 5. 2016

Od května 2016 musí zadavatel stavby nominovat koordinátora BOZP již při její samotné přípravě, což znamená ihned od zahájení zpracování projektové dokumentace.

Koordinátor BOZP na stavbě musí být navíc nominován také ve fázi realizace stavby, tzn. od převzetí staveniště prvním zhotovitelem. Jeho funkce musí probíhat až do úplného dokončení, tedy až do doby, kdy dojde k finálnímu předání stavby jeho zadavateli.

V obou případech může koordinátora BOZP na staveništi provádět stejná osoba - stejný koordinátor.

Co je uvedeno v zákoně

V § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je konkrétně uvedeno, že:

Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Co bylo důvodem změny

Důvodem této změny nemohlo být nic jiného než další zvýšení bezpečnosti práce na stavbách. Zákonodárci chtěli, aby případné nedostatky v BOZP mohly být koordinátorem odhaleny ještě před tím, než začne samotná stavba, protože už ve fázi zpracování projektové dokumentace lze odhalit podstatnou část bezpečnostních problémů.

Další změny pro koordinátory a OZO od 2016

Rok 2016 přinesl pro OZO a koordinátory BOZP na stavbě další čtyři významné změny:

1. Zvýšili se nároky na kvalifikaci OZO a koordinátora BOZP
2. Nově je povinné dokumentovat všechny smluvní vztahy
3. Platí nová pravidla, kdo může a nesmí být koordinátorem BOZP na stavbě
4. Nově je stanoveno, že plán BOZP zpracovává sám koordinátor

O všech výše uvedených změnách v legislativě se můžete dočíst v komplexním článku Velké změny pro OZO a koordinátory BOZP na staveništi přináší novela zákona účinná od 1. května 2016 na portálu BezpečnostPráce.info.

Koordinátora BOZP na stavbě je povinné nominovat již při přípravě stavby
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference