Novinky Zpět

Jak často se provádí kontroly a revize žebříků. Povinnosti, protokol a postup kontroly

15. 5. 2018
Zpět

Žebříky jsou na stavbách velmi častým pomocníkem. Jejich používání může být ale nebezpečné, proto je velmi důležité pravidelně kontrolovat jejich technický stav. Pokud je používáte, nezapomeňte, že se s nimi pojí hned několik zákonných povinností. Přečtěte si, jak často se provádí kontroly a revize žebříků, jaké jsou zákonné požadavky, co má obsahovat protokol - formulář o kontrole a jak se vlastně taková kontrola provádí.

Povinné prohlídky žebříků dle zákona

Povinnosti týkající se provádění prohlídek žebříků jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, konkrétně v příloze části III. Používání žebříků. V odstavci 11 je uvedeno, že:

„Zaměstnavatel má povinnost zajistit provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.“

V § 4 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je pak uvedeno, že:

„Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. Musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.“

V § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí je dále uvedeno, že:

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

V § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., je dále uvedeno, že:

„Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.“

Pravidelné kontroly a revize žebříků se provádí také v návaznosti na požadavky, které jsou uvedeny v ČSN EN 131-2 +A1 - Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení. Jedná se kontroly proveditelné v běžném provozu a za běžných podmínek. Provádí se zejména:

Mohlo by vás zajímat: Školení práce ve výškách

Protokol - formulář pro revize žebříků

Každá kontrola žebříku musí být zaevidována a označena evidenčním číslem. O provedené zkoušce musí být vypracován protokol o revizi, který je zapsán do formuláře, a to včetně fotodokumentace. Tento protokol pak slouží jako doklad o revizi pro případ kontroly ze strany kontrolních orgánů.

Protokol o kontrole žebříku by měl obsahovat:

Jak se provádí kontrola žebříků?

Nevíte si rady, jak postupovat při povinné kontrole žebříků? Nejobvyklejším způsobem je provést tzv. vizuální kontrolu, případně kontrolu podle příslušné normy (ČSN EN 131-2 +A1). Postupujte následovně:

Protokol o technické kontrole žebříku přiložte do komplexní dokumentace BOZP.

Jak často se provádí kontroly a revize žebříků. Povinnosti, protokol a postup kontroly
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference