Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Komunikace na staveništi. Role, bariéry a efektivní metody

11. 5. 2022
Zpět

V tomto článku zdůrazňujeme důležitost efektivní komunikace ve stavebnictví. Efektivní komunikace je nezbytná pro úspěšné a bezpečné dokončení vašich projektů. Proto byste měli komunikaci na staveništi považovat za klíčovou dovednost, kterou chcete, aby vaši zaměstnanci prokázali. Pojďme se tedy podívat na to, jaké jsou role, bariéry a metody efektivní komunikace na stavbě.

Obsah článku:

Co je efektivní komunikace na staveništi

Efektivní komunikace je definována jako schopnost úspěšně předávat informace, znalosti a myšlenky způsobem, který je přijímán, chápán a podle původního zamýšleného chování se podle toho také jedná. Při diskuzi o komunikaci ve stavebnictví je efektivní komunikace naprosto zásadní pro zajištění úspěšného a bezpečného provozu organizace a dokončení projektu.

Komunikace má mnoho forem. Mezi ty nejznámější patří:

Všechny tyto formy komunikace jsou zásadní a je důležité chápat jejich důležitost a vědět, jak je efektivně využívat.

Jaká je role komunikace ve stavebnictví?

Špatná komunikace může mít v mnoha ohledech vážné dopady na organizaci a její zaměstnance. Proto je nezbytné udržovat efektivní komunikaci napříč organizací, aby se omezily jakékoliv negativní dopady. Často však mohou existovat překážky v komunikaci, zejména ve stavebnictví, které představuje jedinečné výzvy, jež je třeba překonat. Existuje několik dopadů, které může mít špatná komunikace na organizaci a úspěch jejích projektů, zejména pak:

Zvýšené zdravotní a bezpečnostní problémy

Práce ve stavebnictví představuje mnoho potenciálních nebezpečí, včetně práce ve výškách, nebezpečných látek a vozidel pohybujících se na stavbě. Špatná komunikace informací o ochraně zdraví a bezpečnosti může výrazně zvýšit počet nehod a incidentů, což má přímý dopad na produktivitu, obrat, morálku, právní náklady, náklady na odškodnění a pověst u zákazníků.

Nízká morálka zaměstnanců

Špatná komunikace může u pracovníků způsobit zvýšenou hladinu stresu, špatnou motivaci a sníženou morálku. Kromě toho může dojít ke konfliktu, když různé strany v projektu nejsou plně informovány o všech rozhodnutích a nařízení. To může mít významný dopad na spokojenost a motivaci zaměstnanců, prácovní návyky se špatným informačním tokem a konflikty, které znepříjemňují celé pracovní prostředí. To je často doprovázeno pocity odporu, vysokou fluktuací zaměstnanců a zvýšenou absencí.

Nejasné cíle a úkoly

Nejasné cíle a úkoly mohou vést ke značným nedorozuměním mezi zúčastněnými stranami. To může ovlivnit úspěch projektu, protože všechny strany mají nekonzistentní cíle.

Zpoždění, snížená produktivita a ziskovost

Špatná komunikace a neefektivní komunikační toky mohou snížit rychlost přenosu informací v rámci projektu a mohou také způsobit informační bloky, kdy jsou informace přenášeny nesprávné osobě. To může způsobit zpoždění a sníženou produktivitu, přičemž obojí může ovlivnit zisk společnosti.

Zvýšené náklady

Všechny výše uvedené faktory mohou mít přímý dopad na náklady. Nehody a incidenty mohou způsobit např. zvýšenou fluktuaci zaměstnanců, zvýšené náklady na pokrytí chybějících pracovníků a najímání náhradníků, zvýšené pojistné a právní náklady. Kromě toho může zpoždění vést ke značným dodatečným nákladům, včetně zvýšených mzdových nákladů a zvýšeného nájemného za stroje a nástroje. I špatná komunikace ohledně specifik projektu, jako je materiál, informace o konkrétním projektu nebo místě a množství, může vést k nákupu nesprávných, nepoužitelných nebo přebytečných materiálů. To vše zvyšuje náklady.

Špatná pověst u zákazníků

Špatná komunikace, která má za následek zpoždění, narušení, konflikty a vysoký počet nehod a incidentů, může vytvořit negativní pověst organizace. To může ovlivnit schopnost organizace zůstat konkurenceschopnou.

Jaké jsou bariéry komunikace ve stavebnictví?

Pokud se ve vaší organizaci potýkáte se špatnou komunikací, dobrým začátkem je pochopit, proč tomu tak může být. Níže jsou podrobně uvedeny některé běžné překážky efektivní komunikace ve stavebním průmyslu. Je důležité si uvědomit, že toto není vyčerpávající seznam.

Velká pracovní síla

Na staveništích často pracuje velké množství jednotlivců. Může se jednat o směs zaměstnanců na plný nebo částečný úvazek, dočasných pracovníků a dodavatelů nebo subdodavatelů, z nichž všichni mají různé role, odpovědnosti, dovednosti a úrovně zkušeností. V tomto stylu pracovní síly se snadno tvoří komunikační bariéry, a když jsou za přenos informací odpovědní manažeři, dochází k nekonzistentním úrovním komunikace. Ne každý manažer je efektivní komunikátor. Komunikace je dovednost a vyžaduje praxi.

Vzdálený vyšší management

Tam, kde vrcholový management pracuje mimo pracoviště, může být obtížné zajistit, aby jejich přijatá rozhodnutí odrážela podmínky v místě stavbě nebo aby byla efektivně komunikována. Pokud tomu tak není, může to vést ke zpoždění v komunikaci a práci, k nedorozuměním a dokonce k nebezpečným podmínkám. Proto je nezbytná efektivní komunikace shora dolů - od managementu k řadovým zaměstnancům.

Složité a nejasné informace

Poskytování informací pracovníkům, které jsou příliš složité, plné přebytečných informací a žargonu, může ztížit pochopení vaší zprávy a může vést k nesprávné interpretaci.

Jazyková bariéra

Pokud není hlavním jazykem pracovníka čeština, může to představovat potenciální komunikační bariéru. Tito pracovníci se často spoléhají na překlady a tlumočení a mohou nesprávně chápat informace, které jim byly předávány. To může být velmi nebezpečné při sdělování informací o ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Nejsou-li jazykové bariéry účinně zvládnuty, může to také zvýšit riziko diskriminace a obtěžování na pracovišti, což může mít dopad nejen na jednotlivce, ale na celé pracoviště.

Metody efektivní komunikace na stavbách

Existuje několik způsobů, jak můžete pomoci zlepšit komunikaci na vaší stavbě. Při zvažování, jak to udělat, myslete na následující:

Efektivní komunikace začíná shora dolů

Je nezbytné, aby manažeři a nadřízení efektivně komunikovali, naslouchali svým zaměstnancům a nikdy neignorovali zásady nebo postupy. Tímto způsobem začnete rozvíjet pozitivní kulturu ve vaší organizaci a uvidíte, že zaměstnanci si z toho berou příklad. Kromě toho je nezbytné, aby vaše zásady a postupy bezpečné práce byly pro všechny stejné. To pomůže zajistit, aby všichni komunikovali a dodržovali správné metody.

Zajistěte dodržování formálních komunikačních kanálů

Komunikace musí být efektivní odshora dolů, ale také musí umožňovat zaměstnancům vznášet podněty a hlásit obavy. Měli byste vyžadovat a aktivně naslouchat zpětné vazbě, a to jak o práci, tak o vašem stylu komunikace. Pravděpodobně můžete udělat více pro to, aby vaše zpráva byla vyslyšena.

Při výběru způsobu komunikace buďte selektivní

Někdy může být obtížné vyhovět v komunikaci všem. Někdy může být nejlepším způsobem sdílení informací pomocí diskuse, jindy to může být e-mail. Je důležité zvolit správnou komunikační metodu, abyste zajistili, že vám bude správně porozuměno a že vaše zpráva bude přijata tak, jak byla zamýšlena.

Buďte profesionální, jasní a struční

Nekomplikujte své sdělení a vysvětlete jeho význam co nejjasněji a nejstručněji. To pomůže zajistit, že vaše zpráva bude pochopena a že budou podniknuty příslušné kroky.

Poskytujte dostupné informace

Například informace o zdraví a bezpečnosti práce a další zásady a postupy by měly být široce a snadno dostupné pro každého v přístupných formátech. Je nezbytné, aby zaměstnanci byli řádně informováni o všech aktualizacích postupů ochrany zdraví a bezpečnosti, aby bylo zajištěno, že zaměstnanci mohou pracovat bezpečně a efektivně.

Zajistěte, aby informace byly sdělovány včas a správným lidem

I když je otevřenost a transparentnost nezbytnou součástí efektivní komunikace, je důležité nezahlcovat každého příliš velkým množstvím informací. Někdy možná budete muset sdílet komunikaci se všemi ve vaší organizaci, jindy to není potřeba. Kde je to možné, je lepší být v komunikaci konkrétní a zaměřit se na ty, kterých se to týká.

Identifikujte jazykově silné a slabé stránky vaší organizace

Je důležité vzít v úvahu současnou realitu a budoucí potřeby vaší organizace. Při náboru zvažte jazykové a komunikační schopnosti pracovníků. Mají dovednosti, které by byly přínosem pro vaši pracovní sílu a pomohly odstranit mezery v jazykové bariéře? Měli byste také zajistit, aby byly vaše písemné materiály řádně a přesně přeloženy a poskytnuty pracovníkům, kteří je potřebují. Je důležité, abyste zajistili, že se jedná o přesné překlady provedené profesionálními překladateli se zkušenostmi ve stavebnictví, protože nechcete způsobit nedorozumění.

Mohlo by vás zajímat: Bezpečnost práce cizinců v ČR (BOZP a migranti)

Komunikace na staveništi. Role, bariéry a efektivní metody
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference