Novinky Zpět

Kdy začíná a končí činnost koordinátora BOZP na staveništi? Jaké má povinnosti, co může a nemůže?

29. 11. 2015
Zpět

Často se setkáváme s tím, že zadavatelé stavby, jejichž povinností je nominovat koordinátora BOZP, mají chaos v tom, kdy začíná a končí jeho činnost. Často ale také neví, do jakých věcí koordinátor nesmí zasahovat. Pravdou je, že v těchto věcech nejsou zákony příliš konkrétní a přesné. To se ale má změnit. Připravuje se novela zákona, která bude některé věci týkající se koordinace BOZP upravovat. Více v článku.

Kdy je nutné povolat koordinátora BOZP na staveništi

Povinnost zajistit koordinátora BOZP na stavbě nařizují zadavatelům stavby - investorům hned dva zákony: Předpis č. 309/2006 Sb. a Předpis č. 591/2006 Sb.

Předpis č. 309/2006 Sb.

V tomto předpisu se uvádí, že koordinátor BOZP na staveništi je povinen když:

Detailní informace o konkrétních povinnostech si můžete přečíst ve třetí části tohoto předpisu, a to v § 14, 15, 16, 17, 18.

Předpis č. 591/2006 Sb.

V tomto předpisu se uvádí, že koordinátor BOZP na staveništi je povinen když:

Detailní informace o konkrétních povinnostech si můžete přečíst v § 1, 7, 8 tohoto zákona.

Kdy končí činnost koordinátora BOZP na staveništi

Zákon č. 309/2006 Sb. nemá zcela konkrétně definováno a upřesněno, kdy přesně činnosti koordinátora BOZP končí nebo zaniká. Je to jeden z nedostatků tohoto zákona, který má být snad vyřešen připravovanou novelou, která se v současnosti projednává (listopad 2015).

Začátek a konec práce koordinátora ve fázi přípravy

V připravované novele by už mělo být konkrétně uvedeno, kdy přesně se bude koordinátor ve fázi přípravy nominovat (při zahájení projektové dokumentace, která je určena pro stavební povolení), a kdy jeho činnost bude končit (dokončením a předáním projektové dokumentace zadavateli).

Začátek a konec práce koordinátora ve fázi realizace

Fáze realizace koordinátora by měla začít při předání stavby prvnímu zhotoviteli a končit po převzetí zcela dokončené stavby zadavatelem. Více informací o připravované novele se dozvíte ve Sněmovním tisku 462/0, část č. 1/6 - Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práci.

Koordinace BOZP ve zkušebním provozu stavby

Novela by měla také řešit koordinaci BOZP ve fázi zkušebního provozu stavby. Zkušební provoz stavby je možné povolit v případě, že je stavba dokončená a neohrožuje zaměstnance ani okolí. Stále se ale na stavbě mohou provádět práce, které však už nebudou vzájemně provázané. Jedná se například o opravy a dodělávky. V takovém případě už nemá koordinátor BOZP koho koordinovat, takže nebude potřeba.

Kdo zajišťuje koordinátora BOZP

Koordinátora BOZP na staveništi vždy zajišťuje investor či zadavatel stavby. Tuto činnost nikdy nesmí provádět sám zhotovitel stavby. Koordinátor musí být neovlivnitelný a nezávislý. Koordinátorem může být pouze osoba odborně způsobilá, a to dle zákona č. 309/2006 Sb.

Co je povinností koordinátora BOZP

Práce koordinátora se rozděluje na dvě fáze: přípravná a realizační.

Přípravná fáze koordinátora

Koordinátor zpracovává plán BOZP, právní předpisy a rizika stavby a vydává posouzení, v jakém stavu je zajištění BOZP a PO při výkonu pracovních postupů. V této fázi také ohlašuje stavbu na inspektorát práce.

Realizační fáze koordinátora

V realizační fázi je povinností koordinátora koordinovat a neustále kontrolovat bezpečnost práce všech pracovníků, kteří se podílejí na stavbě. Sleduje a dokumentuje, zda dochází k dodržování všech stanovených předpisů dle plánu BOZP. Pozoruje a vyhodnocuje, ale také připravuje stavbu na kontrolní dny BOZP. Kontinuálně vyhledává rizika a navrhuje řešení na jejich odstranění. Koordinátor se také podílí na přípravě harmonogramu prací.

Co koordinátor BOZP nesmí!

Koordinátor BOZP koordinuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci jednotlivých pracovníků a dodavatelů stavby a nezastává funkci odborně způsobilých osob jednotlivých dodavatelů či zhotovitelů.

CRDR s.r.o.

Kdy začíná a končí činnost koordinátora BOZP na staveništi? Jaké má povinnosti, co může a nemůže?
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference