Novinky Zpět

Jaký je rozdíl mezi koordinátorem BOZP a odborně způsobilou osobou

25. 8. 2015
Zpět

V rámci pracovní činnosti je potřeba zajistit zaměstnancům na pracovišti bezpečnost. O bezpečnost a ochranu zdraví při práci se stará osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP („OZO BOZP“), lidově tedy „bezpečák“ čili „bezpečnostní technik“. Tento pojem je však stále zaměňován s pojmem koordinátor BOZP. Pojďme se proto podívat, jaký je skutečný význam pojmu bezpečnostní technik a pojmu koordinátor BOZP.

Kde hledat rozdíl?

Oba pojmy (osoba odborně způsobilá i koordinátor) jsou upraveny zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výklad vychází z § 10. Rozdíl mezi těmito činnostmi spočívá už v samotném rozsahu jejich přezkoušení, zjm. v požadavcích na přezkoušení.

Při zaměňování těchto pojmů může dojít k nemalým problémům, jelikož předmět činností vykonávaných koordinátorem BOZP je zcela odlišný od činností bezpečnostního technika. Tyto pojmy jsou mylně vykládány zejména v oblasti stavebnictví, kde stavební firmy a zadavatelé staveb často spolupracují pouze s koordinátory, nikoliv však s bezpečnostními techniky (OZO BOZP). Primárně by každý zhotovitel na stavbě, který má zaměstnance, měl spolupracovat s vlastním bezpečákem a teprve až když přijde na stavbu, kde je více zhotovitelů, měl by začít spolupracovat také s koordinátorem BOZP.

Přestože tyto pozice jde za určitých okolností sloučit v jednu osobu, je vhodné, když se jedná o nezávislé osoby. Jak se říká: “víc hlav, víc ví”, a tedy “více očí, více vidí”. Bezpečnostní technik hlídá zájmy svého zaměstnavatele (zhotovitele) a naopak koordinátor BOZP hlídá zájmy zadavatele stavby (investora). Tím jsou síly dokonale vyrovnány.

Kdo je „Bezpečák“

Bezpečákem zákon rozumí osobu odborně způsobilou k zajišťování úkonů v prevenci rizik, a to podle § 9 výše uvedeného zákona. Tento paragraf uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života či zdraví zaměstnance. Plnění úkolů v prevenci rizik může zaměstnavatel provádět, je-li k tomu způsobilý či odborně způsobilý, zaměstnává-li nejvýše 25 zaměstnanců (způsobilý), respektive 26 až 500 zaměstnanců (odborně způsobilý). Zaměstnává-li nad 500 osob, pak tyto úkoly zajišťuje vždy v součinnosti s jednou či více odborně způsobilými osobami. V jiných případech tuto činnost může vykonávat jiná odborně způsobilá osoba - externista.

Bezpečnostní technik dále provádí preventivní kontroly míst pracovního výkonu a školení BOZP. Spolupracuje při identifikaci a hodnocení rizik a navrhuje opatření k jejich odstranění či minimalizaci. To vše v rámci jedné organizace. Zjednodušeně řečeno je to osoba, která dohlíží na dodržování bezpečnosti práce uvnitř jedné firmy.

Kdo je „Koordinátor BOZP“

Koordinátorem zákon rozumí osobu odborně způsobilou k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to podle § 14 a § 18 uvedeného zákona. Koordinátor BOZP je potřeba na stavbě, kde působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, anebo kde stavební práce překračují předepsané limity. Počet koordinátorů se určuje podle rozsahu, složitosti díla a jeho náročnosti.

Primárním úkolem koordinátora BOZP je KOORDINOVAT jednotlivé zhotovitele na stavbě a nikoli nahrazovat činnost bezpečnostního technika!

Mnoho investorů (zadavatelů staveb) či zhotovitelů se mylně domnívá, že pokud je na stavbě nominován koordinátor, je plně zodpovědný za veškerá pochybení při bezpečnosti práce. To je velký omyl a je potřeba jasně říci, že koordinátor BOZP řeší pouze věci koordinační, mezi jednotlivými zhotoviteli (zaměstnavateli).

V praxi to znamená, že koordinátora by například nemuselo vůbec zajímat, zda někteří zaměstnanci používají vhodné OOPP (přilby, rukavice apod.), které jim zaměstnavatel předepsal, protože právě toto má hlídat bezpečák zaměstnavatele. Koordinátor má hlídat takové milníky prací, kde hrozí vzájemné ohrožení zaměstnanců vícero zhotovitelů.

Koordinátor je dále povinen v dostatečném předstihu před zadáním díla předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě či informace o rizicích, která mohou při realizaci nastat, a která vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Koordinátor také musí projektantovi předat veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy, a které se dotýkají jeho činnosti.

Ing. Martin Šimek
jednatel CRDR s.r.o

Odborně způsobilá osoba na staveništi
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference