Novinky Zpět

Bezpečnostní značení na stavbě. Základní požadavky a povinnosti

20. 11. 2018
Zpět

Nejste si jisti, jaké jsou na stavbě základní požadavky a povinnosti týkající se bezpečnostního značení? Připravili jsme pro vás ucelený přehled dvanácti nejdůležitějších situací a pracovišť na stavbách, které musí být dle zákona označeny bezpečnostními tabulkami.

Legislativní požadavky na bezpečnostní značení

Požadavky na bezpečnostní značení na stavbách jsou uvedeny v přílohách nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dle tohoto nařízení je nutné zajistit bezpečnostní značení zejména pro tyto situace a pracoviště:

1. Zákaz vstupu nepovolaným osobám
2. Zákaz vjezdu nepovolaným osobám
3. Dočasná zařízení pro rozvod energie
4. Hlavní vypínač elektrického zařízení
5. Zemní práce se skrejprem
6. Skládka kameniva a sypkých hmot
7. Nebezpečné chemické látky
8. Značení tras technické infrastruktury
9. Výkopy v zastavěném území
10. Přerušení výkopových prací
11. Svářečské pracoviště
12. Lepení krytin

1. Zákaz vstupu nepovolaným osobám

Povinností zhotovitele stavby je určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám a zajistit zřetelné ohraničení stavby tak, aby bylo vidět i za snížené viditelnosti. “Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám” musí být vyznačeno bezpečnostní značkou, a to na všech vstupech a přístupových komunikacích.

2. Zákaz vjezdu nepovolaným osobám

Také vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami. Všechny vjezdy a přístupové komunikace musí být vyznačeny bezpečnostní značkou “Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám”.

3. Dočasná zařízení pro rozvod energie

Dostatečně chráněna před nebezpečím úrazu elektrickým proudem a viditelně označena musí být všechna dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi, existující před zřízením staveniště.

4. Hlavní vypínač elektrického zařízení

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný a musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci.

5. Zemní práce se skrejprem

Pokud na staveništi probíhají zemní práce pomocí tzv. skrejpru (stavební stroj určený k těžbě, přepravě a rozprostírání zeminy), musí být všechny vyčnívající pevné překážky (kameny, pařezy, kořeny apod.) odstraněny, narušeny nebo viditelně označeny.

6. Skládka kameniva a sypkých hmot

Vstup na skládku kameniva a sypkých hmot se spodním odběrem, ale také do prostor, které jsou ohroženy přihrnovačem kameniva, je fyzickým osobám zakázán. Všechna místa přístupu k těmto skládkám musí být označena bezpečnostními značkami “Zákaz vstupu nepovolaným osobám”.

7. Nebezpečné chemické látky

Nebezpečné chemické látky a směsi musí být skladovány v obalech, které jsou označeny podle druhu látky a způsobu skladování, jež určuje jejich výrobce. Musí být označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

8. Značení tras technické infrastruktury

Na základě projektové dokumentace musí být vyznačeny všechny trasy technické infrastruktury (energetické a komunikační vedení, vodovodní a stokové sítě apod.), popřípadě i jiné nadzemní a podzemní překážky na staveništi. Není-li projektová dokumentace, zajistí zadavatel stavby značení jiným vhodným způsobem.

9. Výkopy v zastavěném území

Všechny výkopy, které se nacházejí na staveništi, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu, zajištěny zábradlím. Pozor ale, prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy se musí zabezpečit proti propadnutí, a to bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti 1,5 m od hrany můžete jako zajištění použít zábranu zamezující přístupu osob. Jedna z možných vhodných zábran je bezpečnostní značení označující riziko pádu osob, které musí být umístěné ve výšce horní tyče zábradlí.

10. Přerušení výkopových prací

Pokud dojde k přerušení výkopových prací, musí zhotovitel stavby po celou dobu přerušení zajistit pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, lávek, přejezdů, ale i bezpečnostních značek, značení a signálů.

11. Svářečské pracoviště

Označeno bezpečnostními značkami musí být také svářečské pracoviště, a to včetně ochranného pásma. Bezpečnostní tabulka by měla obsahovat “Vstup nepovolaným fyzickým osobám zakázán”.

12. Lepení krytin

Pokud se na stavbě používají lepidla, například na lepení podlah, stěn, stropů a jiných konstrukcí, která uvolňují hořlavé látky, musí být toto pracoviště, včetně ohroženého prostoru, označeno bezpečnostní značkou “Zákaz vstupu nepovolaným osobám”.

Bezpečnostní značení na stavbě. Základní požadavky a povinnosti
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference